آزمایشگاه روانسنجی

کلینیک جامع اعصاب و روان آتیه

درباره آزمایشگاه روانسنجی

آزمایشگاه روانسنجی گروه آتیه درخشان ذهن با در اختیار داشتن متخصصین مجرب و مجهزترین و پیشرفته ترین ابزارهای تشخیصی به ارزیابی عصب روانشناختی افراد می پردازد. این ارزیابی ها شامل ارزیابی موارد زیر می شود:

  • شخصیت
  • هوش
  • توانایی های شناختی (مثل حافظه، توجه، ادراک دیداری، ادراک شنیداری و …)
  • مسائل روانشناختی (مثل اضطراب، افسردگی و وسواس)
  • مسائل ارتباطی (مثل رابطه زوجین، رضایت زناشویی و …)

خدمات

كادر درمانی

تيم ما متشكل از افراد توانا و پرتجربه می‌ باشد. همكاران ما با تجارب، دانش و مهمتر از همه چيز تعهد و ايمان كاری خويش، تمامی تلاش خود را جهت رضايت و كسب موفقيت مراجعين خواهند نمود.

با ما برای رزومه كاری همكاران همراه باشيد. ادامه

سوالات رايج

همكاری با ما