تحصیلات
 • ۱۳۸۶          کارشناسي ارشد روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: اثربخشی رفتاردرمانی در بهبود مهارت‌های ارتباطی کودکان درخودمانده

 • ۱۳۸۲          کارشناسي کودکان استثنایی دانشگاه شیراز
 • ۱۳۷۸          ديپلم علوم انسانی
فعالیت های اجرایی
 • مسئول بخش زبان انگلیسی در فصلنامه آموزشی و پژوهشی احیا در زمستان ۸۵
 • دبیر سرویس روانشناسی و مترجم ماهنامه “بهداشت روان و جامعه” از شهریور ۸۷ تا شهریور ۹۰
مشاغل
 • از شهریور ۸۴ تا آذر ۸۴      روانشناس و رفتاردرمانگر در مرکز اوتیسم به آرا
 • از خرداد ۸۵ تادی ماه ۸۷     روانشناس و رفتاردرمانگر در مرکز اوتیسم فلق
 • از مهر ۹۰ تا بهمن ۹۱         نوروتراپیست در مرکز اعصاب و روان دلارام
 • از آبان ۹۲ تاکنون              روان‌سنج در مرکز آتیه
طرح‌های پژوهشی
 1. مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل، کار فردی روش تحقیق، مقطع کارشناسی، سال ۱۳۸۱
 2. مراحل رشد اخلاقی کودکان تیزهوش (با توجه به مراحل کلبرگ)، کار پژوهشی غیر درسی در یک تحقیق دانشگاهی، مقطع کارشناسی، سال ۱۳۸۰، استاد راهنما: دکتر سیما شهیم
 3. ویژگی های فیزیکی و رفتاری کودکان مبتلا به سندروم داون، کار درسی فردی، مقطع کارشناسی، سال ۱۳۸۰، استاد راهنما: دکتر شهلا البرز
 4. درخودمانگی چیست، چه روش های درمانی برای آن وجود دارد؟ کار درسی فردی، مقطع کارشناسی ارشد، سال ۱۳۸۴، استاد راهنما: دکتر غلامعلی افروز
 5. آموزش توجه مشترک به کودکان درخودمانده با استفاده از روش های تعدیل رفتار، کار درسی فردی، مقطع کارشناسی ارشد، سال ۱۳۸۴، استاد راهنما: دکتر حجازی
انتشارات

کتاب

 1. ترجمه کتاب Different Minds; Gifted children with ADHD, Asperger Syndrome and Other Learning Deficits
 2. ترجمه کتاب Early education curriculum; A child’s connection to the world

آذر راست منش