تحصیلات
 • ۱۳۹۶                   کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: پیش­بینی رشد شناختی- هیجانی- اجتماعی کودکان بر اساس سبک­های فرزند­پروری، سبک­       های دلبستگی و سلامت­روانی والدین

 • ۱۳۹۳                   کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی
 • ۱۳۸۷                    ديپلم علوم انسانی در دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ
فعالیت های اجرایی
 • ۱۳۹۵-۱۳۹۴              عضو گروه هنجاریابی آزمون وودکاک جانسون پیشرفت تحصیلی
مشاغل
 • از ۱۳۹۴             کارمند پژوهش، کلینیک آتیه درخشان ذهن
 • از ۱۳۹۶             کارمند بخش روانسنجی، کلینیک آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۶-۱۳۹۲        مدرس زبان د موسسه علوم و فنون کیش
افتخارات
 • رتبه ۳۴۸ کنکور سراسری سال ۱۳۸۹
 • شاگرد دوم مقطع کارشناسی ارشد بین ورودی های ۱۳۹۴
انتشارات

-Shokrkon, A; Besharat, M. A. Impact of parenting style, parental mental health and parental attachment styles on social and emotional development of children. (Under progress).

-Besharat, M. A.; Shokrkon, A. The mediating role of procrastination on the relationship between early maladaptive schemas and marital problems. (In progress).

-Khoda bande, Y.; Shokrkon, A.; Sadri, P. Comparing place attachment in inhabitants of Tehran city and the suburbs (Parand and Hashtgerd). (In progress).

-Khoda bande, Y.; Sadri, P.; Shokrkon, A. The relationship between place attachment and social health in Iranian people. (In progress).

توانمندی ها
 •     سال ۱۳۹۶   کارگاه: روان­درمانی کودک (روابط والد-کودک)، دانشگاه تهران
 •     سال ۱۳۹۵    کارگاه: آزمون پیشرفت تحصیلی وودکاک جانسون، کلینیک آتیه درخشان ذهن
 •     سال ۱۳۹۴    کارگاه: اجرای BOT، کلینیک آتیه درخشان ذهن
 •     سال ۱۳۹۴    کارگاه: کارگاه مقدماتی هیپنوتیزم در روان­ درمانی، دانشگاه تهران
 •     سال ۱۳۹۲    دوره آموزش مدرس زبان. موسسه علوم و فنون کیش

آناهیتا شکرکن