تحصیلات
 • ۱۳۹۶       کارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

موضوع پايان‌نامه:  بررسی ویژگی­های روان­سنجی مقیاس تشخیص اختلال استرس پس از سانحه برای پنجمین راهنمای تشخیصی اختلالات روانی

 • ۱۳۹۲       کارشناسي روان­شناسی عمومی دانشگاه تهران مرکز
 • ۱۳۸۶       دیپلم علوم انسانی
فعالیت های اجرایی
 • ۱۳۹۳                    مشاور پنل سلامت خانواده کنگره ناباروری
 • ۱۳۹۳                      داور مقالات  کنگره ناباروی
 • از ۱۳۹۴ تا کنون     ويراستار فصلنامه فرهنگی، اجتماعی سخن سیاووشان
مشاغل
 • ۱۳۹۰-۱۳۹۲                   سیستم پایش اخبار/ آرشیو خبر
 • ۱/۵/۹۲-۳۰/۶/۹۲           خبرگزاری جماران/ خبرنگار اجتماعی
 • ۱۳۹۲-۱۳۹۴                    بیمارستان طالقانی/ روان شناس
 • ۱۳۹۶                             کلینیک رو­ان­شناسی آتیه درخشان ذهن/ روان­سنج
توانمندی ها
 • ۱۳۹۲ روش تحقیق/ دکتر لطیف گچکار
 • ۱۳۹۳ آسیب شناسی از دیدگاه روان­کاوی/ دکتر سید حسین مجتهدی
 • ۱۳۹۳-۱۳۹۴ گزارش یک روان­نژندی مربوط به دوران کودکی/ دکتر سید حسین مجتهدی
 • ۱۳۹۳-۱۳۹۴ ده مفهوم بنیادین روان­کاوی لاکانی/ دکتر حسن مکارمی
 • ۱۳۹۴ ضمیر ناآگاه/ دکتر سید حسین مجتهدی
 • ۱۳۹۵-۱۳۹۶ فروید­خوانی/ دکتر سید حسین مجتهدی
 • ۱۳۹۴ روابط ابژه (روان­درمانی پیشرفته مبتنی بر رویکرد روابط ابژه۱)/ دکتر محمود دهقانی
 • ­۱۳۹۵ روابط ابژه (روان­درمانی پیشرفته مبتنی بر رویکرد روابط ابژه۲)/ دکتر محمود دهقانی
 • ۱۳۹۳  سخنرانی تاثیر سلامت روان بر باروری/ کنگره ناباروری

رضوان بیگدلی