تحصيلات

۱۳۹۶                    کارشناسي ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: بررسی تاثیر مداخله حافظه فعال دیداری فضایی بر عملکرد آینه‌نویسی کودکان پیش دبستانی در معرض خطر مشکلات یادگیری

۱۳۹۱                    کارشناسي روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه تهران

۱۳۸۷                    ديپلم علوم انسانی

فعاليت‌هاي اجرايي

از ابتدای ۱۳۹۷        مسئول فنی و درمانگر کودک مرکز مشاوره صبا تا کنون

از ۱۳۹۵                   فعالیت در انتشارات مشاوره صبا به عنوان ویراستار کتاب

مشاغل

از ۱۳۹۷                 ارزیاب و روانسنج کودک در گروه آتیه درخشان ذهن

از ۱۳۹۷                 درمانگر اختلالات دوران کودکی در مرکز مشاوره صبا

از ۱۳۹۶                فعالیت در واحد کیفیت گروه آتیه درخشان ذهن به عنوان پشتیبان تا شهریور ۹۷

از ۱۳۹۳                فعالیت در مرکز مشاوره صبا به عنوان آزمونگر هوش تا کنون

انتشارات
  1. محمد رستمی؛ سید جلال یونسی؛ فرزانه بیات شهبازی؛ شفیق مهربان؛ گیتا موللی؛ داریوش فرهود؛ کبر بیگلریان. اثربخشی مهارت‌های مثبتاندیشی بر افزایش شادکامی نوجوانان دختر کم‌شنوا. روانشناسی بالینی کودک و نوجوان. دوره ۱، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، صفحه ۴۱-۵۴
  2. علی اکبر ارجمندنیا، فرزانه بیات شهبازی، مریم حسن وند، کنگره سراسری روان شناسی خانواده، ارائه پوستر، مقاله کامل، کودکان با نیازهای ویژه؛ ویژگی ها و کارکردهای خانواده ی آنها، ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
  3. فرشته عباسی، دکتر علی اکبر ارجمندنیا، فرزانه بیات شهبازی، اثر بخشی موسیقی درمانی و فعالیتهای ریتمیک بر روی توجه کودکان دارای اختلال طیف اتیسم، در حال چاپ
توانمندی ها

۱. ارزیابی هوش کودکان با استفاده از آزمون SB
۲. مصاحبه بالینی با کودکان و نوجوانان و ارزیابی و تشخیص اختلالات دوران کودکی
۳. درمان اختلالات اضطرابی و افسردگی دوران کودکی

کارگاه ها

۱۳۹۰            تحلیل رفتار متقابل (TA)، مدرس: دکتر بابایی‌زاد، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

۱۳۹۲            اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر آزمون هوش تهران – استنفورد –بینه، مدرس: دکتر کامبیز کامکاری

۱۳۹۲            اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر آزمون هوش وکسلر ۴، مدرس: دکتر کامبیز کامکاری

۱۳۹۴            دوره دوم واقعیت درمانی، مدرس: منیره کردلو، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی صبا

۱۳۹۵            تشخیص و درمان اختلال یادگیری با رویکرد حافظه فعال (۱)، مدرس: دکتر علی اکبر ارجمندنیا، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

۱۳۹۵            تشخیص و درمان اختلال یادگیری با رویکرد حافظه فعال (۲)، مدرس: دکتر علی اکبر ارجمندنیا، موسسه احیا

۱۳۹۶            آموزش مصاحبه بالینی، پرونده نویسی، نشانه شناسی و تشخیص روانپزشکی، گروه آتیه درخشان ذهن

۱۳۹۷            دوره مصاحبه، ارزیابی و تربیت درمانگر کودک، مدرس: دکتر الهام ده‌یادگاری، انجمن دانشجویی دانشگاه خوارزمی

۱۳۹۷            مشاوره کوتاه مدت راه حل محور نوجوانان (SFBC)، مدرس: دکتر علی اکبر ارجمندنیا

۱۳۹۷            دوره تربیت آزمونگر وودکاک جانسون: ارزیابی پیشرفت تحصیلی، گروه آتیه درخشان ذهن

۱۳۹۷            تشخیص روانپزشکی، آموزش مصاحبه بالینی، پرونده نویسی و نشانه شناسی و برای اختلالات صفر تا ۳ سال، گروه آتیه درخشان ذهن

فرزانه بیات