تحصیلات
 • ۱۳۹۵          دکتري روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

موضوع رساله: پیش­بینی مشکلات خواندن کودکان فارسی زبان بر اساس مدل مؤلفه­ای: نقش ابعاد شناختی، روان­شناختی و بوم­شناختی

 • ۱۳۹۱          کارشناسي ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: رابطه ادراک از اشتیاق استاد و هیجان های تحصیلی با انگیزش زبان خارجه دانشجویان

 • ۱۳۸۸          کارشناسي زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه یزد
 • ۱۳۸۳          ديپلم علوم تجربي دبیرستان استعدادهای درخشان
فعالیت های اجرایی
 • ۱۳۹۴          عضو کمیته ویرایش مقالات پنجمین کنگره انجمن روان شناسی ایران، ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت
 • ۱۳۹۳          عضو کمیته ویرایش مقالات هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی، ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت
 • ۱۳۹۱          ويراستار مجله برخط دانش روانشناختی
مشاغل
 • از ۱۳۹۶                   مشاور تحصیلی دبیرستان فرزانگان ۱ تهران
 • از ۱۳۹۵                   مدیر پروژه و پژوهشگر، پروژه هنجاریابی آزمون هوش استنفورد-بینه
 • ۱۳۹۵-۱۳۹۶                        پژوهشگر (پروژه اکوسیستم آزمون های شناختی)، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی
 • ۱۳۹۳ – ۱۳۹۵         پژوهشگر ارشد، موسسه آموزشی و پژوهشی همنوای آوای رویش
طرح‌های پژوهشی
 1. عسگری، علی (۱۳۹۵). هنجاریابی ملی مقیاس هوشی استنفورد-بینه (همکار اصلی).
 2. طهماسبی، سیامک (۱۳۹۵). طرح ۳ ارزیابی سلامت و کفایت مربیان مقطع زیر ۶ سال (همکار اصلی).
 3. کریم زاده، منصوره (۱۳۹۳-۱۳۹۴). پیشگیری های رشدمدار (اصول سازنده ارتباط با کودک) (همکار اصلی).
 4. کریم زاده، منصوره (۱۳۹۱-۱۳۹۴). پایاسازی و اعتبار یابی آزمون غربالگری اختلالات نافذ رشد (همکار اصلی).
انتشارات

مقاله

 1. Baneshi, A. R., Dehghan Tezerjani, M., & Mokhtarpour, H. (2014). Grasha-Richmann learning style: role of sex and major. Journal of advances in medical education& professionalism, 1(۵), ۱۰۳-۱۰۷.
 2. Siadat, S., Dehghan Tezerjani, M., & Weisani, M. (2014). How Do Achievement Goals Affect Statistics Anxiety? The Mediation of Academic Engagement. ۲nd International Congress of Anxiety, Tehran, Iran 1-3 October 2014.(همایش)
 3. کریم زاده، منصوره؛ بانشی، علی رضا؛ دهقان طزرجانی، مهناز و طیبی، زینب (در دست چاپ). هنجاریابی آزمون غربالگری اختلالات طیف اتیسم. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی.
 4. دهقان طزرجانی، مهناز؛ کدیور، پروین؛ عبداللهی، محمدحسین و حسن آبادی، حمیدرضا (۱۳۹۶). رشد زبان فارسی در کودکان ۶ تا ۷ سال: توانایی­های شناختی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و محیط سوادآموزی خانه. مجله روانشناسی.
 5. دهقان طزرجانی، مهناز و بانشی، علیرضا (۱۳۹۴). اشتیاق استاد و هیجانات تحصیلی در دانشجویان. روان شناسی معاصر، ویژه نامه ۱۰، ۶۱۳-۶۱۶. (همایش)
 6. دهقان طزرجانی، مهناز (۱۳۹۴). بازیهای رایانه ای و رشد زبان: بر اساس نتایج مطالعه طولی کودکی در ایران. اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها، اصفهان، ایران بهمن ۱۳۹۴. (همایش)
 7. دهقان طزرجانی، مهناز (۱۳۹۵). علاقه به مطالعه در کودکان. همایش کودک، ادبیات و لذت های خواندن (دومین همایش دو سالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی)، تهران، ایران آبان ۱۳۹۵. (همایش)
 8. بانشی، علیرضا؛ دهقان طزرجانی، مهناز (۱۳۹۵). هنجاریابی آزمون غربالگری اختلالات فراگیر رشد. چهارمین سمینار سراسری آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان، تهران، ایران، مهر ۱۳۹۵. (همایش)
 9. دهقان طزرجانی، مهناز؛ بانشی، علیرضا و عسگری، علی (۱۳۹۶). مهارت های خواندن کودکان فارسی زبان ۶ تا ۷ سال: نقش ابعاد زبان شناختی. نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی، گیلان، ایران، اردیبهشت ۱۳۹۶. (همایش)

کتاب

 1. دهقان طزرجانی، مهناز؛ پژمانفر، مینا؛ پرهون، کمال؛ مولایی، مهری و دهقانی اشکذری، محسن (۱۳۹۲). روانشناسی عمومی (ویژه آزمون دکتری و کارشناسی ارشد). تهران: صداقت.
 2. کاملی، شیلان؛ سپاسی، سارا؛ دهقان طزرجانی، مهناز و بانشی، علی رضا (۱۳۹۲). مجموعه سوال های آزمون ورودی دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی. تهران: پردازش.
 3. کاملی، شیلان؛ سپاسی، سارا؛ بانشی، علی رضا و دهقان طزرجانی، مهناز (۱۳۹۲). مجموعه سوال های آزمون ورودی دکترای تخصصی روانسنجی. تهران: پردازش.
 4. دهقان طزرجانی، مهناز (۱۳۹۳). زبان تخصصی کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۱ و ۲. تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
 5. پلامر، دبورا (۱۳۹۴). کمک کنیم کودکان با تغییر، استرس و اضطراب مقابله کنند. ترجمه حبیب امانی و احمدرضا بیات. ویرایش مهناز دهقان طزرجانی. تهران: نشر نیوند.
تدریس
 • سال ۱۳۹۵-۹۶          روانشناسی تربیتی و کاربرد زبان در تربیت. مقطع کارشناسی رشته آموزش و پرورش ابتدایی. دانشگاه فرهنگیان واحد نسیبه. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 • سال ۱۳۹۲-۹۴           روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان، روانشناسی اجتماعی، احساس و ادراک، نوروسایکولوژی، زبان تخصصی. مقطع کارشناسی رشته روانشناسی. دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی.
 • سال ۱۳۹۲-۹۳            زبان تخصصی، روانشناسی تربیتی، پروژه و …. مقطع کارشناسی مشاوره. دانشگاه پیام نور دانسفهان (قزوین).
 • سال ۱۳۹۰                 زبان انگلیسی. انجمن علمی مشاوره دانشگاه تهران.
 • سال ۱۳۸۷-۹۰            زبان انگلیسی. آموزشگاه زبان صدرا (یزد).
 • سال ۱۳۸۹                 زبان انگلیسی. آموزشگاه زبان وزیری (یزد).
کارگاه ها
 • سال ۱۳۹۴    کارگاه آموزش اجرای آزمون های مهارت های سواد اولیه و پیشرفت تحصیلی. موسسه همنوای آوای رویش.
 • سال ۱۳۹۵    کارگاه آموزش اجرای آزمون هوش ایران استنفورد-بینه. موسسه همنوای آوای رویش.

مهناز دهقان طزرجانی