تحصیلات
  • ۱۳۹۲          کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی  دانشگاه علامه طباطبایی

موضوع پايان‌نامه: بررسی رابطه شکست عاطفی، سبک های دفاعی روانی و اختلال ناگویی هیجانی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت

  • ۱۳۸۶          کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی
  • ۱۳۸۵          ديپلم علوم تجربي
فعالیت های اجرایی

۱۳۹۵-۱۳۹۶                        پروژه استخدامی تهیه پرونده سلامت روان پست بانک جمهوری اسلامی ایران

                               پروژه استخدامی تهیه پرونده سلامت روان شرکت مادر تخصصی برق جمهوری اسلامی ایران

                               پروژه استخدامی و تهیه پرونده سلامت روان سازمان توسعه آب نیروی ایران

                               پروژه استخدامی و تهیه پرونده سلامت روان و آسیب شناسی شرکت تاپکو

                               پروژه استخدامی و تهیه پرونده سلامت روان بانک کارآفرین

                               پروژه غربالگری و تهیه پرونده سلامت روان بانک صنعت و معدن

                               پروژه استخدامی و تهیه پرونده سلامت روان بانک تجارت

                               پروژه استخدامی و تهیه پرونده سلامت روان راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاغل
  • از ۱۳۹۳                              روانسنج گروه آتيه درخشان ذهن
  • ۱۳۹۴-۱۳۹۵                        سرپرست واحد روانسنجی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی اکسیر
  • ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵                    کارشناس روانسنجی سازمان ها/ کارشناس جذب و استخدام موسسه اکسیر ذهن پویا
  • ۱۳۸۸-۱۳۹۰                        مدرس زبان انگلیسی موسسه زبان افق
  • ۱۳۸۷-۱۳۸۹                        مدرس و مشاور تحصیلی مجتمع آموزشی فروغ علم
سخنرانی و کارگاه
  • سال ۱۳۹۶    کارگاه: تحلیل رفتار متقابل. مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی میعاد.

کارگاه: مهارت های ارتباطی موثر . مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی میعاد.

  • سال ۱۳۹۵    کارگاه: آموزش آزمون های روانشناختی. مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی اکسیر.

نگار صمدانی