تحصیلات
 • ۱۳۹۶                 کارشناسي ارشد روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: آموزش مهارت خودمختاری در دانش­آموزان با مشکلات یادگیری و نقش آن در  بهزیستی روانشناختی

 • ۱۳۹۳                  کارشناسي روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی
 • ۱۳۸۷                   ديپلم علوم انسانی در دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ
فعالیت های اجرایی
 • ۱۳۹۵-۱۳۹۴            عضو گروه هنجاریابی آزمون وودکاک جانسون پیشرفت تحصیلی
مشاغل
 • از ۱۳۹۳                  کارمند پژوهش، کلینیک آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۵                      مدیر روانسنجی، کلینیک فردای روشن

درمانگر کلینیک تحصیل، کلینیک آتیه درخشان ذهن

 • ۱۳۹۳-۱۳۹۲            روانشناس و مربی، مرکز توانبخشی مهرآوران
 • ۱۳۹۲                      مربی تربیتی، مهد کودک انرژی اتمی­(فروغ)
سخنرانی و کارگاه
 • سال ۱۳۹۴        کارگاه مقدماتی هیپنوتیزم در روان­درمانی، دانشگاه تهران
 • سال ۱۳۹۶        کارگاه روان­درمانی کودک (روابط والد-کودک)، دانشگاه تهران
 • سال  ۱۳۹۵       کارگاه مقدماتی روش ABA در کودکان اوتیستیک، دانشگاه شهید بهشتی
 • سال ۱۳۹۵        کارگاه آزمون پیشرفت تحصیلی وودکاک جانسون، کلینیک آتیه درخشان ذهن
 • سال ۱۳۹۴        کارگاه اجرای BOT، کلینیک آتیه درخشان ذهن
 • سال ۱۳۹۵        کارگاه تفسیر IVA، کیلینیک آتیه درخشان ذهن

پانیذ صدری