تخصص

تحصیلات

  • ۱۳۸۹          کارشناسي روانشناسی صنعتی سازمانی. دانشگاه تهران جنوب
  • ۱۳۸۸          ديپلم علوم انسانی

فعالیت های اجرایی

  • آموزش بازی های فکری به کودکان و نوجوانان در مدارس:

۱- دبستان بین الملل و تطبیقی پسران

۲- دبستان بین الملل و تطبیقی دختران

۳- دبستان ماهور

۴- دبیرستان ماهور

۵- دبستان نیما یوشیج

۶- دبستان فیروزه

۷- دبستان شمسای دانش

۸- دبستان رازی

۹- دبستان نور و دانش

۱۰- دبستان افق

۱۱- مرکز توانبخشی معلولین رعد

مشاغل

  • از ۱۳۹۳- تا کنون                     مدرس و ارزیاب و روانسنج کودکان و نوجوانان – کانون هوش و خلاقیت پاراکس
  • از سال ۱۳۹۳ تا کنون              فعالیت به صورت پروژه ای در زمینه داده های آماری (SPSS)
  • ۱۳۹۱                             به مدت ۶ ماه در شعبه بازرگانی آتیه (فعالیت در سایت و مجله آتیه)
فهرست