تخصص

تحصیلات

۱۳۸۸           کارشناسي ارشد روانسنجی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

موضوع پايان‌نامه: مطالعه ویژگی روانسنجی و ساختار عاملی پرسشنامه شخصیتی ارزشها در عمل VIA و رابطه آن با پرسشنامه پنج عاملی نئو FFI

۱۳۸۱           کارشناسی روانشناسی عمومی

موضوع پایان نامه : بررسی سبکهای مقابله با فشارهای روانی بین دانشجویان دختر و پسر

۱۳۸۰           ديپلم علوم تجربي.

فعالیت های اجرایی

۱۳۹۱                      شرکت در پروژه های تعیین سطح دانش آموزان مدرسه مهدوی

۱۳۹۲                        استخدام بخش مدیران بانک تجارت

۱۳۹۳                        استخدام کارمندان راه آهن

مشاغل

از۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶         آزمون گیری و تفسیر آزمونها در بخش روانسنجی آتیه

۱۳۹۴-۱۳۹۵              مدیر دوم بخش روانسنجی گروه آتیه

همچنین شرکت در کمیسیونها به عنوان تفسیر آزمونهای روانشناسی

سخنرانی و کارگاه ها

سال ۱۳۸۴     سمینار: تحلیل رفتار متقابل (Transactional Analysis). دانشگاه پیام نور دانشکده علوم تربیتی.

برگزاری کارگاه های

اجرا و تفسیر آزمونهای هوشی استنفورد بینه ، وکسلر ۲ ، ۳ و ۴ در کلینیک آتیه درخشان ذهن

اجرا و تفسیر آزمون CAS  (Cognetive Assesment System) درکلینیک آتیه درخشان ذهن

اجرا و تفسیرآزمون اندازه گیری پاسخهای بدن به استرس SRE درکلینیک آتیه درخشان ذهن

اجرا و تفسیر آزمونهای کامپیوتری VIENNA و IVA درکلینیک آتیه درخشان ذهن

طرح های پژوهشی

ذاکرین، سمیرا. بررسی سبکهای مقابله با فشارهای روانی بین دانشجویان دختر و پسر. دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۴.

انتشارات

ذاکرین، سمیرا. استرس و راههای مقابله با آن ( چگونه استرس خود را مدیریت کنیم ) . شادکامی. شماره۶۹ ششم آبان سال۱۳۸۸

افتخارات

۲ سال کارمند نمونه در آتیه و افتخار گرفتن تقدیر نامه از دست جناب دکتر رستمی

۲ سال مدیر دوم روان سنجی در آتیه سالهای ۹۴ و ۹۵ و افتخار گرفتن تقدیر نامه از دست دکتر نادعلی

توانمندی ها

کارگاه : اجر و تفسیر آزمون فرافکن رور شاخ با دکتر پاشا شریفی. دانشگاه آزاد تهران مرکزی . دانشکده روان شناسی (۱۳۸۹).

کارگاه : اجرا و تفسیر آزمونهای فرافکن CAT , TAT  با دکتر وجیهه بشارت . دانشگاه پیام نور . دانشکده روانشناسی (۱۳۸۵)

کارگاه : اجرا و تفسیر آزمونهای هوشی استنفورد بینه ، وکسلر ۲ ، ۳ و ۴

کارگاه : اجرا و تفسیر آزمون CAS  (Cognetive Assesment System)

کارگاه : اجرا و تفسیر آزمونهای MCMI  و MMPI با دکتروطن خواه . دانشگاه آزاد تهران مرکزی . دانشکده روان شناسی (۱۳۸۹)

کارگاه : اجرا و تفسیراندازه گیری پاسخهای بدن به استرس SRE

کارگاه : اختلال شنوایی APD

فهرست