روانشناس

تحصیلات

1396 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
• موضوع پایان نامه: مقایسه تفاوت فزون¬اضطرابی، نافرمانی مقابله¬ای و افسردگی کودکان 3 تا 6 سال مادران غیرشاغل و شاغل در مشاغل معلمی و سازمان انرژی اتمی شهر تهران

• کارآموزی: مصاحبه بالینی با بیماران بیمارستان روانی فارابی اصفهان

1389 کارشناسي روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
• موضوع پايان‌نامه: بررسی رابطه هوش میان فردی و رضایت شغلی در مادریاران شیرخوارگاه آمنه

• کارآموزی: بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی در کارمندان شرکت محورسازان ایران خودرو

1384 ديپلم علوم انسانی

فعالیت های اجرایی

1398 سوپروایزر دپارتمان پژوهش واحد روانسنجی آتیه درخشان ذهن
از1389 تا کنون مدیر بخش روانشناسی سایت مرکز انجمن های تخصصی

مشاغل

از 1398 تا کنون روانسنج گروه آتيه درخشان ذهن
1398-1397 روان درمانگر کلینک روانشناسی پندار
1392_1392 فعالیت در کلوپ روانشناسی صنعتی سازمانی
1390 – 1392 همکاری با موسسه پرورش تفکر خلاق وابسته به پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

سخنرانی و کارگاه ها

سال 1398 ژورنال کلاب: اضطراب و دردهای مزمن. گروه آتیه درخشان ذهن (18/07/1398).

انتشارات

ارائه مقاله دردومین همایش سراسری دانشجویی مشاوره، رشد و پویایی
• عنوان: بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و رضایت شغلی در کارمندان سازمان آب و فاضلاب شهرتهران

اردیبهشت 88 – دانشگاه الزهرا (س)
ارائه مقاله در دومین سمینار دانشجویی در قلمرو روانشناسی صنعتی – سازمانی
• عنوان: بررسی رابطه هوش میان فردی و رضایت شغلی در مادریاران شیرخوارگاه آمنه

خرداد 90 – دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

فهرست