تخصص

تحصیلات

 • ۱۳۸۷-۱۳۸۳           کارشناسي روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و برگزیده شدن به عنوان دانشجوی ممتاز و ورود به مقطع ارشد بدون کنکور

موضوع پایان نامه : “بررسی رابطه بین عشق و رضایت زناشویی میان زنان و مردان متآهل شهر تهران”

موضوع سمینار: “بررسی رابطه میان فرهنگ و شخصیت ایرانی”

 • ۱۳۸۲-۱۳۸۱           ديپلم ادبیات و علوم انسانی

فعالیت های اجرایی

۱۳۸۹                      ترجمه کردن آزمون شخصیت SKASUK از مجموع آزمون های نرم افزاری Vienna Test System

مشاغل

 • از سال ۱۳۸۸             کارمند واحد روانسنجی در گروه آتیه
 • ۱۳۹۵                       ارزیاب کمیسیون پزشکی تشخیصی

انتشارات

مقاله

 1. مقاله شدن موضوع پایان نامه با عنوان “بررسی رابطه بین عشق و رضایت زناشویی میان زنان و مردان متآهل شهر تهران” با مدیریت خانم دکتر سوزان امامی پور/۱۳۸۷

تدریس

از ۱۳۸۸ تا کنون        برگزاری کارگاه هایی در رابطه با آزمونهای مختلفی که در واحد روانسنجی انجام می شود (توجه،شخصیت،هوش و…)

کارگاه ها

 • ۱۳۸۸               گذراندن کارگاه فشرده ۳ روزه آزمون های کامپیوتری و قلم کاغذی گوناگون در گروه آتیه از جمله آزمون های : توجه – تمرکز و حافظه/شخصیت/ وکسلر/آزمون های سری Vienna Test System                     و …
 • ۱۳۹۰               آزمون های مرتبط با اختلال یادگیری
 • ۱۳۹۰               آزمون هوش استنفورد-بینه/ تشخیص اختلال LD از طریق آزمون های هوشی استنفورد-بینه و وکسلر
 • ۱۳۹۰               انجام آزمون فرافکن نقاشی
 • ۱۳۹۵               آزمون های CARS ،BAYLEY ،BOT،WOODCOCK JOHNSON III،غربالگری شنیداری
 •  ۱۳۸۷               گذراندن کارگاه CBT
 •  ۱۳۸۷-۱۳۸۶    گذراندن طرح تشخیص و مصاحبه بالینی در بیمارستان روانی رازی
 •  ۱۳۹۵              شرکت در کارگاه های تشخیصی و مصاحبه بالینی
فهرست