سمینار آشنایی با ابزارهای تشخیص و درمان به منظور آشنایی روانپزشکان با انواع ابزارهای تکنولوژیک تشخیصی و  درمانی اعم از EEG-ERP، tDCS، rTMS، fNIRS، fMRI، DTI، بیوفیدبک و نوروفیدبک و کاربردهای آن در روانپزشکی برگزار می شود.

هدف از این سمینار که با همکاری گروه آتیه درخشان ذهن و آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می شود، به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران علاقمند از گرایش های مختلف روانپزشکی است.

سمینارهای برگزار شده

دومین سمینار یک روزه آشنایی با ابزارهای تشخیص و درمان ویژه روانپزشکان

برنامه دومین دوره

میانگین رضایت کلی

۸۴.۳%

تعداد شرکت کنندگان

۱۷ نفر

زمان برگزاری

۲۷ اردیبهشت ۹۷