کارورزی نوروفیدبک 2 دکتر کاظمی

برگزاری دومین دوره کارورزی نوروفیدبک

/
بخش تئوری دومین دوره کارورزی نوروفیدبک، در صبح روز پنجشنبه ، مورخه ۲۰ مهر…
DSC09660
سخنرانی اعتماد به نفس مدرسه مهدوی