Ravanshenas

مراسم روز روانشناس در آتیه همراه با دکتر وانیه از فرانسه

/
مراسم بزرگداشت مقام روانشناسان و مشاورین روز پنجشنبه 9 اردیب…
KargaheQEEG

برگزاری كارگاه ثبت امواج مغزی

/
کارگاه QEEG در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد با دعوت از دک…