کارگاه بین المللی QEEG و ERP

برگزاری کارگاه بین المللی "دوره مقدماتی QEEG و ERP"

/
کارگاه 24 ساعته بین المللی "دوره مقدماتی QEEG و ERP" در تاریخ 7، 8 و 9ا…
دکتر شمسی پور

برگزاری کارگاه "ارتقاء توانمندی های ارتباطی" در بانک تجارت

/
 کارگاه "ارتقاء توانمندی های ارتباطی" در تاریخ 7، 8، 11، 18، 25 ، و 2…
پروفسور کروپوتوف و دکتر رستمی

بررسی ابعاد سفر یوری کروپوتوف به تهران

/
بررسی ابعاد سفر یوری کروپوتوف به تهران این محقق روسی چه ارمغانی با خود به ایر…