DrNejat

برگزاری سخنرانی با موضوع همسری-مادری در شرکت مدیریت برق ایران

/
سخنرانی آموزشی با عنوان نقش های همسری-مادری در روز دوشنبه سوم مهرماه 96 توسط کل…
عکس دسته جمعه tDCS

برگزاری کارگاه بین المللی tDCS در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

/
کارگاه بین المللی "تحریک الکتریکی مغز (tDCS)" در تاریخ 22 شهر…
20170911_101752

برگزاری کارگاه بین المللی نوروفیدبک در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

/
کارگاه بین المللی "نوروفیدبک" در تاریخ 20 و 21 شهریور ماه سال 96 توسط…