دکتر شیرازی - ISTDP

برگزاری کارگاه مبانی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP)

/
کارگاه مبانی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP)، در مورخه 2 …
دکتر رضا رستمی - نهمین کارگاه بانک تجارت

برگزاری نهمین کارگاه گروه آتیه درخشان ذهن در بانک تجارت

/
 بر اساس گزارش معاونت آموزش گروه آتیه درخشان ذهن، نهمین کارگاه تخصصی…
کارگاه بین المللی مولر

گزارش کارگاه بین المللی ارزیابی و تشخیص اختلال ADHD

/
کارگاه بین‌المللی ارزیابی و تشخیص اختلال ADHD، در روزهای پنجشنب…