20170911_101752

برگزاری کارگاه بین المللی نوروفیدبک در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

/
کارگاه بین المللی "نوروفیدبک" در تاریخ 20 و 21 شهریور ماه سال 96 توسط…
کارگاه مدیریت هیجان

برگزاری سخنرانی «مدیریت هیجان2» در شرکت مدیریت برق ایران

/
کارگاه "مدیریت هیجان 2"  با موضوع  تنظیم و مدیریت هیجان روز دوشنبه مورخ…
DSC09611

برگزاری سخنرانی «مدیریت هیجان1» در شرکت مدیریت برق ایران

/
گروه آتیه درخشان ذهن، اولین دوره از سخنرانی “مدیریت هیجان” را رو…