پروفسور آندرس مولر EEG

ارزیابی مراجعین بیش فعالی-نقص توجه با حضور پرفسور آندرس مولر

/
هم زمان با سفر پرفسور آندرس مولر به تهران در راستای برگزاری نخس…
کارورزی نوروفیدبک 2 دکتر کاظمی

برگزاری دومین دوره کارورزی نوروفیدبک

/
بخش تئوری دومین دوره کارورزی نوروفیدبک، در صبح روز پنجشنبه ، مورخه ۲۰ مهر…
DSC09660