اختلالات شخصیت

تعریف

اختلالات شخصیت چیست؟

اختلالات شخصیت (Personality Disorders) یک نوع اختلال روانی است که در آن فرد یک الگوی انعطاف ناپذیر و ناسالمی از فکر کردن، عمل کردن و رفتار کردن دارد. شخصی که اختلال شخصیت دارد در درک موقعیت ها و افراد، و ارتباط با موقعیت ها و افراد مشکل دارد. این درک و ارتباط ضعیف منجر به مشکلات چشمگیر و محدودیت هایی در روابط، فعالیت های اجتماعی، کار و مدرسه می شود.

در بعضی از موارد، ممکن است متوجه نشوید که اختلال شخصیت دارید، زیرا به نظر شما نحوه فکر کردن و رفتار کردن طبیعی است و ممکن است دیگران را مقصر مشکلاتی بدانید که با آن ها روبرو می شوید.

اختلالات شخصیت معمولاً در دوران نوجوانی یا اوایل بزرگسالی شروع می شود. انواع زیادی از اختلالات شخصیت وجود دارد که در بخش علایم مطرح شده است.

تعریف

انواع اختلالات شخصیت

انواع اختلالات شخصیت بر اساس خصوصیات و علایم مشابه در سه گروه طبقه بندی شده اند. بسیاری از افرادی که یک اختلال شخصیت دارند، علایم و نشانه های حداقل یک اختلال شخصیت دیگر را نیز دارند. ضروری نیست که تمام علائم و نشانه های فهرست شده برای اختلال را بروز بدهید تا تشخیص اختلال شخصیت برای شما داده شود.

اختلالات شخصیت خوشه A

اختلالات شخصیت خوشه A با رفتار یا تفکر عجیب و غریب و غیرعادی شناخته می شود. این اختلال ها شامل اختلال شخصیت پارانوئید، اختلال شخصیت اسکیزوئید و اختلال شخصیت اسکیزوتایپی می شود.

اختلال شخصیت پارانوئید

 • بی اعتمادی و بدگمانی فراگیر نسبت به دیگران و انگیزه آن ها
 • اعتقاد ناموجه به این که دیگران سعی می کنند به شما آسیب برسانند یا شما را فریب بدهند.
 • بدگمانی ناموجه درباره وفاداری یا قابل اعتماد بودن دیگران
 • تردید در اعتماد به دیگران به دلیل ترس ناموجه که دیگران از اطلاعات ارائه شده بر ضد شما استفاده خواهند کرد.
 • برداشت اظهارات بی غرضانه و موقعیت های بدون تهدید به عنوان توهین یا حملات شخصی
 • واکنش پرخاشگرانه و خصمانه به تحقیر و توهین ادراک شده
 • کینه جویی پایدار
 • بدگمانی ناموجه و مکرر که همسر یا شریک جنسی وفادار نیست

اختلال شخصیت اسکیزوئید

 • عدم علاقه به روابط اجتماعی یا شخصی؛ ترجیح می دهد تنها باشد.
 • طیف محدود بروز هیجانی
 • ناتوانی از لذت بردن از بسیاری از فعالیت ها
 • ناتوانی در درک نشانه های اجتماعی
 • برای دیگران سرد و بی تفاوت به نظر می رسد.
 • تمایل چندانی به تجربه جنسی با شخص دیگری ندارد.

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی

 • پوشش، افکار، اعتقادات، گفتار یا رفتار عجیب و غریب
 • تجارب ادراکی عجیب و غریب از قبیل شنیدان صدایی که اسم شما را پچ پچ می کند.
 • هیجانات خنثی یا پاسخ های هیجانی نامناسب
 • اضطراب اجتماعی و فقدان روابط نزدیک یا احساس ناراحتی از داشتن روابط نزدیک
 • پاسخ بی تفاوت، نامناسب یا بدگمان به دیگران
 • تفکر جادویی: اعتقاد به این که با افکارتان می توانید روی افراد و حوادث اثر بگذارید.
 • اعتقاد به این که حوادث اتفاقی، پیام های مخفی دارند که فقط برای شما معنا دارند.

اختلال های شخصیت خوشه B

اختلال های شخصیت خوشه B با رفتار یا افکار نمایشی، بیش از حد هیجانی یا غیرقابل پیش بینی بودن شناخته می شوند. اختلال های شخصیت خوشه B شامل اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلال شخصیت مرزی، اختلال شخصیت نمایشی و اختلال شخصیت خودشیفته می شود.

اختلال شخصیت ضداجتماعی

 • نادیده گرفتن نیازها و احساسات دیگران
 • دروغگویی، دزدی، استفاده از نام مستعار و گول زدن مکرر دیگران
 • مشکلات مکرر با قانون
 • نقض مکرر حقوق دیگران
 • رفتار پرخاشگرانه که اغلب شدید است
 • نادیده گرفتن امنیت خود و دیگران
 • رفتار تکانشی
 • بی مسئولیتی مداوم
 • فقدان پیشمانی برای رفتار

اختلال شخصیت مرزی

 • رفتار تکانشی و پرخطر از قبیل رابطه جنسی ناایمن، قماربازی یا پرخوری
 • خودانگار (تصویری که فرد از خود دارد) بی ثبات یا شکننده
 • روابط بی ثبات و شدید
 • فراز و فرود خلقی (شدیداً شاد و غمگین شدن)، اغلب به عنوان واکنشی به استرس بین شخصی
 • رفتار خودکشی یا تهدید به خودزنی
 • ترس شدید از تنها ماندن یا رها شدن
 • احساس مزمن پوچی
 • بروز مکرر و شدید خشم
 • بدبینی مرتبط با استرس گذرا

اختلال شخصیت نمایشی

 • به طور مداوم دنبال جلب توجه است.
 • بیش از حد هیجانی، نمایشی یا از لحاظ جنسی اغواگر است تا توجه را به خود جلب کند.
 • به طور نمایشی با اعتقادات راسخ صحبت می کند، اما پشت صحبت ها، حقایق و جزئیات کمی وجود دارد.
 • به راحتی تحت تأثیر دیگران قرار می گیرد.
 • ابراز احساساتش به سرعت تغییر می کند و سطحی است.
 • بیش از حد در رابطه با ظاهر جسمی خود نگران است.
 • روابط را بیش از حد واقعی آن صمیمی تلقی می کند.

اختلال شخصیت خودشیفته

 • اعتقاد به اینکه خاص و مهم تر از دیگران هستید.
 • در رابطه با قدرت، موفقیت و جذابیت خیال پردازی می کنید.
 • در شناسایی نیازها و احساسات دیگران مشکل دارید.
 • در دستاوردها یا استعدادها اغراق می کنید.
 • انتظار تحسین و تشویق دائمی دارید.
 • متکبر هستید.
 • انتظارات نامعقول از داشتن امتیازات و نعمت ها دارید و اغلب استثمارگر هستید.
 • اغلب به دیگران حسادت می ورزید یا معتقدید که دیگران به شما حسادت می کنند.

اختلال های شخصیت خوشه C

اختلال های شخصیت خوشه C با رفتار و افکار مضطربانه و ترسناک شناخته می شوند. این اختلال ها شامل اختلال شخصیت اجتنابی، اختلال شخصیت وابسته و اختلال شخصیت وسواسی- جبری می شود.

اختلال شخصیت اجتنابی

 • حساسیت زیاد نسبت به انتقاد یا طرد
 • احساس بی کفایتی، کهتری یا جذاب نبودن
 • اجتناب از فعالیت های شغلی که نیازمند ارتباط بین شخصی است.
 • از لحاظ اجتماعی بازداری شده، ترسو و کناره گیر است، از فعالیت های جدید یا ملاقات غریبه ها اجتناب می کند.
 • کمرویی بیش از حد در موقعیت های اجتماعی و روابط شخصی
 • ترس از عدم تأیید، خجالت کشیدن یا مسخره شدن

اختلال شخصیت وابسته

 • وابستگی بیش از حد به دیگران و احساس نیاز برای تحت مراقبت قرار گرفتن
 • رفتار مطیعانه یا چسبنده نسبت به دیگران
 • ترس از مجبور شدن برای مراقبت از خود
 • مشکل در شروع یا انجام پروژه ها به تنهایی، به دلیل فقدان اعتماد به نفس
 • نیازمند توصیه و اطمینان بخشی مفرط از دیگران حتی برای تصمیم گیری های کوچک است
 • به دلیل ترس از دست دادن حمایت یا تأیید در ابراز مخالفت با دیگران مشکل دارد.
 • رفتارهای سوءاستفاده گرانه و ناخوشایند را تحمل می کند، حتی وقتی که گزینه های دیگری وجود دارد.
 • جستجوی فوری رابطه ای دیگر به عنوان منبع مراقبت و حمایت پس از خاتمه یک رابطه نزدیک

اختلال شخصیت وسواسی- جبری

 • مشغولیت فکری با جزئیات، نظم و ترتیب و قوانین
 • کمال گرایی بیش از حد که وقتی که کمال به دست نمی آید، منجر به کژکاری و نگرانی می شود، از قبیل احساس ناتوانی در تمام کردن یک پروژه به دلیل این که استانداردهای سخت گیرانه خود را برآورده نکرده است.
 • میل به تحت کنترل افراد، تکالیف و موقعیت ها بودن دارد و در محول کردن کارها ناتوان است.
 • در دور انداختن اشیا بی ارزش و شکسته مشکل دارد.
 • انعطاف ناپذیر و لجوج
 • درباره موضوعات اخلاقی، اصول، و یا ارزش ها، فردی دقیق و سخت گیر، بیش از حد باوجدان و انعطاف ناپذیر است.

اختلال شخصیت وسواسی- جبری برابر با اختلال وسواسی- جبری که یک اختلال اضطرابی است، نیست.

چه زمانی به متخصص رجوع کنیم؟

اگر شما هر گونه از علائم اختلال شخصیت را دارید به متخصص رجوع کنید. اختلال شخصیت درمان نشده می تواند منجر به مشکلات چشمگیری در زندگی و بدتر شدن علائم شود.

دلایل

علل اختلالات شخصیت

شخصیت ترکیبی از افکار، هیجانات و رفتارها است که شما را منحصر به فرد می کند. شخصیت روشی است که از طریق آن جهان خارج و خودتان را می بینید، درک می کنید و با آن ارتباط برقرار می کنید. شخصیت در زمان کودکی از طریق تعامل موارد زیر شکل می گیرد:

 • ژن ها. صفات شخصیتی خاصی از والدین ممکن است از طریق ژن های به ارث برده شده به شما انتقال داده شود. این صفات گاهی اوقات خلق و خو نامیده می شود.
 • محیط. این عامل شامل چیزهایی می شود که در زمان رشد اطراف شما بوده اند، مانند حوادثی که رخ داده است و روابط با اعضای خانواده و دیگران.

تصور بر این است که اختلال های شخصیت ناشی از ترکیبی از این تأثیرات ژنتیکی و محیطی است. ژن ها ممکن است شما را نسبت به رشد و گسترش یک اختلال شخصیت مستعد و آسیب پذیر کند و محیط زندگی ممکن است رشد واقعی را تحریک کند.

عوامل خطرساز

عوامل خطرساز در بروز اختلالات شخصیت

اگر چه علت دقیق اختلال شخصیت شناخته شده نیست، به نظر می رسد بعضی عوامل، ریسک رشد یا تحریک اختلالات شخصیت را افزایش می دهند. .این عوامل شامل این موارد می شود:

 • تاریخچه خانوادگی از اختلالات شخصیت یا دیگر بیماری های روانی
 • زندگی خانوادگی نامناسب، بی ثبات یا بی نظم در دوران کودکی
 • دریافت تشخیص اختلال سلوک
 • تغییراتی در مواد شیمایی یا ساختار مغز

عوارض

عوارض اختلالات شخصیت

اختلالات شخصیت می تواند به طور چشمگیری زندگی شخص مبتلا و شخصی که مراقب وی است را تخریب کند. اختلال های شخصیت ممکن است منجر به مشکلاتی در روابط، کار یا شغل شود و می تواند منجر به گوشه گیری اجتماعی یا سوءمصرف مواد یا الکل شود.

آماده سازی برای اولین مراجعه

آمادگی برای شروع درمان اختلالات شخصیت

از آن جایی که اختلال های شخصیت نیاز به مراقبت ویژه دارد، ممکن است دکتر شما را به یک روانشناس یا روانپزشک برای درمان ارجاع دهد. به همراه آوردن یکی از اعضای خانواده یا دوستان می تواند در یادآوری چیزهایی که فراموش می کنید، کمک کننده باشد.

کارهایی که می توانید انجام دهید

با تهیه کردن فهرست زیر، خود را برای قرار ملاقات آماده کنید:

 • علایم شما، از قبیل هر چیزی که ظاهرا با دلیل شما برای ارجاع ربطی ندارد.
 • اطلاعات شخصی کلیدی، از قبیل هر استرس مهم یا تغییرات اساسی که اخیرا در زندگی شما رخ داده است.
 • تمامی داروها، از قبیل داروهای تجویزی، ویتامین ها، داروهای گیاهی یا هر مکملی که مصرف می کنید، به همراه دوز آن ها.
 • سؤالاتی که می خواهید از دکتر بپرسید.

سؤالات اساسی که می توانید از دکتر بپرسید، شامل این موارد می شود:

 • چه نوع اختلال شخصیتی ممکن است داشته باشم؟
 • اختلال شخصیت من را چطور درمان می کنید؟
 • آیا روان درمانی مؤثر است؟
 • آیا دارو درمانی می تواند مفید باشد؟
 • چه مدت نیاز است که دارو مصرف کنم؟
 • اثرات جانبی داروهایی که شما تجویز کرده اید، چیست؟
 • درمان چقدر طول می کشد؟
 • برای کمک به خودم چه کاری می توانم انجام دهم؟
 • آیا بروشور یا مطالب چاپ شده ای در رابطه با اختلال های شخصیت دارید؟

انتظاراتی که دکتر از شما دارد

در زمان ملاقات ممکن است دکتر چندین سؤال در رابطه با خلق، افکار، رفتار و امیال از شما بپرسد، از قبیل:

 • متوجه چه علائمی شدید یا دیگران به شما چه علایمی را تذکر داده اند؟
 • چه زمانی شما و دیگران متوجه اولین علائم شدید؟
 • زندگی روزمره شما چطور تحت تأثیر علائم شما قرار گرفته است؟
 • چه درمان هایی تا کنون دریافت کرده اید و مؤثرترین آن ها چه بوده؟
 • چه چیزهایی باعث می شود که احساس شما بدتر شود؟
 • آیا اعضای خانواده یا دوستان در رابطه با خلق یا رفتار به شما تذکر داده اند؟
 • آیا از بستگان شما کسی اختلال روانی دارد؟
 • امیداورید که از درمان چه چیزی را کسب کنید؟
 • چه دارو، ویتامین، یا مکملی مصرف می کنید؟

آزمون ها و تشخیص

تشخیص اختلالات شخصیت

اگر دکتر به وجود اختلال شخصیت در شما مشکوک باشد، ممکن است تشخیص با استفاده از اجرای موارد زیر انجام شود:

 • آزمایش جسمی. ممکن است دکتر آزمایش جسمی انجام دهد و سؤالاتی را در رابطه با مسائل طبی از شما بپرسد. در بعضی از موارد، ممکن است علائم شما مرتبط با مشکلی جسمی زمینه ای باشد. ارزیابی شما ممکن است شامل آزمایش های آزمایشگاهی و آزمون های غربالگری شود.
 • ارزیابی روانشناختی. این ارزیابی شامل گفتگو درباره افکار، احساسات و رفتار می شود و ممکن است شامل استفاده از پرسشنامه برای کمک به تشخیص شود. با اجازه شما، اطلاعات حاصل از اعضای خانواده و دیگران ممکن است کمک کننده باشد.

درمان

درمان اختلالات شخصیت

انتخاب بهترین درمان، بستگی به نوع اختلال شخصیت، شدت و وضعیت زندگی شما دارد. اغلب، یک رویکرد تیمی برای برآورده ساختن انتظارات شما نیاز است. از آن جایی که اختلال های شخصیت مزمن هستند، درمان ممکن است ماه ها یا سال ها طول بکشد.
روان درمانی درمان اصلی اختلال های شخصیت است.

در زمان روان درمانی شما می توانید در رابطه با شرایط خود چیزهایی یاد بگیرید و در رابطه با خلق، احساسات، افکار و رفتارها صحبت کنید. یاد می گیرید که چگونه با استرس سازگار شوید و اختلال خود را مدیریت کنید.

روان درمانی ممکن است به صورت جلسات فردی، گروه درمانی یا خانواده درمانی ارائه شود. چند نوع روان درمانی وجود دارد که دکتر بهترین آن را به شما پیشنهاد می کند.

داروی خاصی توسط سازمان غذا و دارو برای درمان اختلال های شخصیت تأیید نشده است. به هر حال، چندین نوع از داروهای روانپزشکی ممکن است به بهبود علائم گوناگون اختلال شخصیت کمک کند.

  1. داروهای ضدافسردگی. اگر شما خلق افسرده، خشم، تکانشگری، تحریک پذیری یا احساس ناامیدی داشته باشید که با اختلال های شخصیت در ارتباط باشد، داروهای ضدافسردگی ممکن است سودمند باشد.
  2. داروهای تثبیت کننده خلق. همانطور که از نام این داروها بر می آید، داروهای تثبیت کننده خلق می تواند به کاهش نوسان های خلقی، تحریک پذیری، تکانشگری (به طور ناگهانی و بدون فکر عمل کردن) و پرخاشگری کمک کند.
  3. داروهای ضدروانپریشی. این داروها که داروهای نورولپتیک هم نامیده می شوند، ممکن است کمک کننده باشد اگر علائم شما شامل از دست دادن تماس با واقعیت یا مشکلات اضطراب و خشم باشد.
  4. داروهای ضداضطراب. این داروها برای کاهش اضطراب، بیقراری یا بی خوابی ممکن است سودمند باشد. اما در بعضی از موارد، این داروها می تواند رفتار تکانشی (به طور ناگهانی و بدون فکر عمل کردن) را افزایش دهند، بنابراین از این داروها در برخی از اختلال های شخصیت استفاده نمی شود.

سبک زندگی و درمان خانگی

سبک زندگی و درمان خانگی در اختلالات شخصیت

همزمان با این که درمان دریافت می کنید، از این راهبردها استفاده کنید:

 • در مراقبت از خودتان فعال باشید. جلسات درمانی را رها نکنید، حتی اگر احساس خوبی نسبت به رفتن به جلسات درمانی ندارید. درباره اهداف درمانی خود فکر کنید و برای رسیدن به آن ها تلاش کنید.
 • داروها را به همان صورتی که تجویز شده است، مصرف کنید. حتی اگر احساس خوبی دارید، داروها را قطع نکنید. اگر داروها را قطع کنید، ممکن است که علائم برگردد. همچنین وقتی که دارو را به صورت ناگهانی قطع می کنید، ممکن است علائم ترک دارو را تجربه کنید.
 • در مورد شخصیت خود مطالعه کنید. مطالعه کردن در رابطه با شخصیت خودتان می تواند شما را توانمند کند و انگیزه شما را برای پیگیری درمان افزایش دهد.
 • فعال باشید. فعالیت فیزیکی می تواند به مدیریت بسیاری از علائم از قبیل افسردگی، استرس و اضطراب کمک کند.
 • از مصرف الکل و مواد اجتناب کنید. الکل و داروهای خیابانی می تواند علائم اختلال شخصیت را بدتر کند یا با داروها تداخل پیدا کند.

سازگاری و حمایت

سازگاری و حمایت از فرد مبتلا به اختلال شخصیت

در صورت داشتن اختلال شخصیت، شرکت کردن در رفتارها و فعالیت هایی که احساس بهتری به شما می دهد را با مشکل روبرو می کند. از دکتر یا درمانگر خود بپرسید که چگونه مهارت های سازگاری خود را افزایش دهید و حمایت هایی را که لازم است دریافت کنید.

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر درباره اختلالات شخصیت

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با اختلالات شخصیت به کتاب رفتار درمانی شناختی برای اختلالات شخصیت ترجمه عزیزه افخم ابراهیمی و همکاران رجوع کنید.

خلاصه

اختلالات شخصیت

کلیدواژه: شخصیت، مشکلات شخصیتی

متن: اختلال شخصیت یک نوع اختلال روانی است که در آن الگوی انعطاف ناپذیر و ناسالمی از فکر کردن، عمل کردن و رفتار کردن دارید. شخصی که اختلال شخصیت دارد در درک موقعیت ها و افراد و ارتباط با موقعیت ها و افراد مشکل دارد. این درک و ارتباط ضعیف منجر به مشکلات چشمگیر و محدودیت هایی در روابط، فعالیت های اجتماعی، کار و مدرسه می شود. انواع اختلالات شخصیت شامل اختلال شخصیت پایانوئید، اختلال شخصیت اسکیزوئید، اختلال شخصیت اسکیزوتایپی، اختلال شخصیت مرزی، اختلال شخصیت خودشیفته، اختلال شخصیت نمایشی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، اختلال شخصیت وابسته، اختلال شخصیت وسواسی- جبری و اختلال شخصیت اجتنابی می شود. درمان اختلالات شخصیت به صورت تیمی انجام می شود و عمدتاً شامل روان درمانی و دارودرمانی است.

کلینیک مربوطه

کادر درمانی مربوطه

دیگر اختلالات

فهرست