معاون درمان

تحصیلات

 • ۱۳۹۳ دانشجوي دکتري روانشناسی شناختی پژوهشکده علوم شناختی – سال دوم
 • ۱۳۸۹ کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور تهران، با معدل (۸۴/۱۶)

موضوع پايان‌نامه: بررسی اختلالات خواب در معتادین تحت درمان نگهدارنده با متادون و درمان پرهیز مدار قبل و بعد از درمان.

 • ۱۳۸۲ کارشناسي روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، با معدل (۷۶/۱۷)
 • ۱۳۷۷ ديپلم علوم تجربي از دبیرستان الزهراء با معدل (۹۶/۱۸)

فعالیت های اجرایی و مشاغل

 • ۱۳۹۴ تا کنون سازمان بهزیستی کشور. کارشناس مراکز سلامت روان
 • ۱۳۹۲-۱۳۹۳ گروه مهرتن. درمانگر و پژوهشگر
 • ۱۳۹۳ مرکز ملی راهبری خدمات مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی. مدیریت مرکز
 • ۱۳۹۲ -۱۳۹۴ مرکز مشاوره تلفنی ویزه جامعه کار و تولید. سوپروایزر و مدیر مرکز
 • ۱۳۹۲-۱۳۹۴ مرکز جامع خدمات مشاوره بهزیستی. مشاوره تلفنی
 • ۱۳۹۱-۱۳۹۲ درمانگاه شبانه روزی امید. مشاوره
 • ۱۳۸۴- ۱۳۹۲ موسسه پيشگيري نشاط.مدرس آموزشی.
 • ۱۳۸۵- ۱۳۸۸ مشاور مركز مشاوره آرمان
 • ۱۳۸۲- ۱۳۹۲ كارشناسي و مشاوره. اداره بهزيستي شهرستان دليجان

طرح های پژوهشی

 1. رضایی نیاسر، آسیه؛ اختیاری، حامد ؛ پژوهش بررسي مقايسه اي اختلالات خواب در بيماران تحت درمان با متادون و درمان ايمان مدار – پرهيز مدار ، استان مرکزی، شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي، از سال ۱۳۸۸-۱۳۹۰.
 2. اختیاری، حامد؛ رضایی نیاسر، آسیه؛ طراحی و ارزیابی اثربخشی بسته بومی مداخلات شناختی در بیش خوری برای مدیریت اضافه وزن؛ یک کارآزمایی بالینی یک سرکور. تهران، ستاد علوم شناختی،از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴.

انتشارات

مقاله

 1. رضایی نیاسر، آسیه، اختیاری، حامد؛ مشكلات خواب در بيماران تحت درمان با متادون (تشخيص ، ارزيابي و درمان). فصلنامه اعتیاد.
 2. رضایی نیاسر، آسیه، اختیاری، حامد، ترابی ناعمی، محمد مطالعه كيفي عوامل پيش بيني كننده ختلالات خوا در معتادين مصرف كننده كراك، (۱۳۹۱)، ویژنامه کنگره ملی اعتیاد.
 3. پوریزدان، پری، رضایی نیاسر، آسیه؛ مطالعه مقدماتی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نشانه های اختلال بیخوابی پیتزبورگ، ویژه نامه فصلنامه انجمن روانشناسی ایران، ۱۳۹۴.

کتاب

 1. اختیاری، حامد؛ رضایی نیاسر، آسیه نام؛ من یک چاق خوشحال هستم. تهران، انتشارات مهرسا، سال۱۳۹۲.

تدریس

سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رواشناسی تجربی، ارزیابی شخصیت، انگیزش و هیجان و پروزه. مقطع کارشناسی، رشته رواشناسی عمومی دانشگاه پیام نور دلیجان، گروه رواشناسی

سخنرانی و کارگاه ها

 • ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ کارگاه: مهارتهاي زندگي دانشجویی دانشگاههاي آزاد و پيام نور
 • ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ کارگاه: مهارتهاي زندگي محيط كار و گروههای تامين اجتماعي شبکه بهداشت TOT
 • ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ کارگاه :آموزش خانواده. آموزش و پرورش
 • ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲کارگاه: آموزش پيش از ازدواج. دانشگاههاي آزاد و پيام نور
 • ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲کارگاه و سخنرانی آموزش پيشگيري از اعتياد. ادارات، دانشگاهها و مدارس
 • ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲کارگاه پروژه نویسی. سازمان بهزیستی
 • ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ کارگاه تسهیلگری. بهزیستی استان مرکزی
 • کارگاه اصول گروه درمانی چاقی و بیش خوری موسسه ایرسا، مرکز مشاوره روشنا و مرکز ملی مطالعات اعتیاد
فهرست