تحصیلات

۱۳۹۴           کارشناسي ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

موضوع پايان‌نامه: ترجمه و بررسی خصوصیات سایکومتریک پرسشنامه خستگی (PFS-16) در افراد مبتلا به پارکینسون

۱۳۹۰           کارشناسي کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۳۸۵           ديپلم علوم تجربي.

فعالیت‌های اجرایی

۱۳۹۱              مسئول بخش کاردرمانی بزرگسالان بیمارستان توانبخشی رفیده به مدت ۹ ماه

مشاغل

۱۳۹۲    کار در بخش کاردرمانی کلینیک آتیه درخشان ذهن.

از ۱۳۹۰-۱۳۹۲ گذراندن طرح نیروی انسانی در بیمارستان توانبخشی رفیده به عنوان کاردرمانگر بخش جسمی و ذهنی

۱۳۹۲-۱۳۹۳   کاردرمانگر جسمی و ذهنی در کلینیک آرمان شایان

۱۳۹۰-۱۳۹۲   کاردرمانگر بخش ذهنی کودکان در موسسه خیریه توانیاب

طرح‌های پژوهشی
  1. بغوری،دلارام؛ رضایی ،مهدی؛ میرزاخانی، نوی؛ایرانی ،اشکان؛ اکبرزاده باغبان، علیرضا. ترجمه و بررسی خصوصیات سایکومتریک پرسشنامه خستگی (PFS-16) در افراد مبتلا به پارکینسون. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.۱۳۹۴.
  2. مهدی، زاده مریم ؛ بغوری، دلارام؛ تقی زاده، قربان. بررسی ارتباط بین تعادل عملکردی و فعالیت های روزمره زندگی در افراد مبتلا به پارکینسون. دانشگاه علوم پزشکی ایران.۱۳۹۴.
انتشارات
  1. Delaram, Baghoori: Rezaei, Mehdi; Mirzakhani, Navid; Irani, Ashkan; Akbarzade Baghban, Alireza. Face and Content validity of Persian version of Parkinson Fatigue Scale (PFS-16) in people with Parkinson’s disease. J Rehab Med. 2016; 5(1): 85-92.
  2. Mehdizadeh,M;Lajevardi,L; ArabBaniasad,M; Habibi,SAh; Baghoori,D;

Daneshjoo,F;Taghizadeh,Qh.The association between fear of falling and

quality of life controlling for balance impairments based on hip and ankle

strategy in drug on-and-off phase of patients with idiopathic Parkinson’s

disease. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran.2016.

تدریس

۱۳۹۱           واحد کارورزی در بیماران جسمی ۴. کارشناسی کاردرمانی. بیمارستان رفیده. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

۱۳۹۱           واحد مشاهدات بالینی در عرصه جسمانی. کارشناسی کاردرمانی. بیمارستان رفیده. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

سخنرانی و کارگاه
  • سخنرانی : بیستمین کنگره کاردرمانی ایران. آبان ۱۳۹۴ .
  • کارگاه: آموزش تشخیص ، ارزیابی و راهکار های درمانی اختلالات یادگیری در بخش روانشناسی کودک و نوجوان.            بیمارستان توانبخشی رفیده . سال ۱۳۹۱.
  • کارگاه :پرستاری توانبخشی . بیمارستان توانبخشی رفیده . شهریور سال ۱۳۹۱.

دلارام بغوری