درباره دوره کارورزی نوروفیدبک

کارورزی نوروفیدبک

در این دوره بر مسائل کاربردی که نوروتراپیست در درمان به آنها نیاز دارد تاکید می شود. بعد از این دوره نوروتراپیست قادر خواهد شد جلسات درمانی را با دستگاه نوروفیدبک برای مراجعین خود انجام دهد. با توجه به اینکه در حال حاضر در کشور ما بر روی رویکردهای کلاسیک و سنتی نوروفیدبک تاکید می شود در این دوره سعی می شود که تاکید بیشتری بر آن شود و تا حدودی هم به رویکردهای جدید پرداخته شود.

این دوره به دو صورت گروهی و خصوصی (دو نفره) برگزار می گردد.