درباره کارگاه

دومین دوره کارورزی تشخیص

در این دوره‌ آموزشی تلاش می شود متخصصان روانشناس با اهمیت مصاحبه بالینی، ارتباط درمانی، شیوه های برقراری ارتباط مطابق با مقتضیات خاص هر بیمار، سبب شناسی و نشانه شناسی، خلاصه سازی و فرمول نویسی شرح حال و جهت گیری های درمانی مبتنی برهر اختلال آشنا شوند.

جهت ثبت‌نام، لطفا به این صفحه مراجعه فرمایید.