درمانگر تکنولوژیک

تحصیلات

۱۳۹۳ کارشناسي ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علوم تحقیقات

موضوع پايان‌نامه: بررسی رابطه کمال گرایی مادران با مشکلات یادگیری دانش آموزان

۱۳۸۷ کارشناسي : روانشناسی عمومی دانشگاه : آزاد تهران جنوب

۱۳۸۶ ديپلم علوم تجربي.

فعالیت های اجرایی

۱۳۸۷-۱۳۹۰ سردبیر نشريه دانشگاهی روانشناسی علمی ایران .دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد تهران جنوب

مشاغل

  • از ۱۳۹۳ مدیر دوم کلینیک اختلالات کف لگن
  • درمانگر کلینیک اختلالات کف لگن
  • درمانگر کلینیک اضطراب

طرح های پژوهشی

شاه محمدی،زینب. مقاله مقایسه تحلیلی نظریه زیگموند فروید و نظریه اریک برن.فصل نامه تخصصی روانشناسی /سال دوم/شماره دوم/تابستان ۱۳۸۹

کارگاه ها

۱۳۹۶ کارگاه مقاله نویسی- دکتر علیرضا بانشی- گروه آتیه درخشان ذهن

۱۳۹۶ کارگاه مصاحبه بالینی و تشخیص و پرونده نویسی – دکتر رضا رستمی ، دکتر حسین نادعلی و دکتر سارا کشاورز – گروه آتیه درخشان ذهن

۱۳۹۶ کارگاه روان داروشناسی – دکتر فاطمه قلی پور و دکتر حشمت الله رحیمی- گروه آتیه درخشان ذهن

۱۳۹۶ کارگاه QEEG و ERP- دکتر رضا رستمی و پروفسور یوری کروتوپوف- آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

۱۳۹۵ کارگاه نوروفیدبک مقدماتی و پیشرفته در مرکز آتیه

۱۳۹۵ کارگاه بیوفیدبک مقدماتی و پیشرفته در مرکز آتیه

۱۳۹۵ کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری اضطراب کودک و نوجوان در مرکز انجمن روانشناسی تربیتی ایران – دکتر سعید متولی

۱۳۹۵ کارگاه نوروفیدبک SCP در دانشگاه تهران(آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)- دکتر رضا رستمی و دکتر کریستین مایر .

۱۳۹۵ کارگاه Tdcs در دانشگاه تهران(آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)- دکتر رضا رستمی و دکتر کریستین مایر .

۱۳۸۸ کارگاه تحلیل رفتار متقابل (TA)

فهرست