تحصیلات

وضعیت فعلی  دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی – بیوالکتریک. دانشکده فنی دانشگاه تهران

۱۳۹۴           کارشناسي ارشد مهندسی پزشکی – بیوالکتریک. دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

موضوع پايان‌نامه: بهبود روش­های آنالیز و طبقه­بندی تصورهای گفتاری در واسط مغز-رایانه

۱۳۹۲           کارشناسي مهندسی پزشکی – بیوالکتریک. دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

۱۳۸۷    ديپلم ریاضی و فیزیک.

فعالیت های اجرایی

از  ۱۳۹۵                   ویراستار کتاب حوزه علوم اعصاب و نوروفیدبک

مشاغل

از ۱۳۹۵                    مهندس پردازش سیگنال­های بیولوژیک – بخش تحقیق و توسعه گروه آتیه درخشان ذهن

طرح‌های پژوهشی
  1. رستمی، رضا؛ صانعی، سعید؛ یونسی، علی؛ کاظمی، رضا؛ قلی­پور، فاطمه؛ رستمی، مریم؛ مولر، آندرس؛ کروپوتوف، یوری؛. مطالعه اختلاف­های بین فرهنگی در کارکردهای شناختی و اتصالات مغزی بین نمونه­های ایران و سوئیس: یک مطالعه در علوم اعصاب فرهنگی. گروه آتیه درخشان ذهن، ۱۳۹۵.
انتشارات: مقاله
  1. Rostami, Maryam; Golesorkhi, Mehrshad; Ekhtiari, Hamed. Methodological Dimensions of Transcranial Brain Stimulation with the Electrical Current in Human. Basic and Clinical Neuroscience ۴.۳: ۸-۲۶.
  2. Rostami, Mariam; Janghorbani, Amin. Design and implementation of telemedicine system for Spo2 monitoring. ۲۲nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE). ۲۰۱۴.
  3. Rostami, Mariam; Moradi, Mohammad Hassan. Evidential Multi-Band Common Spatial Pattern in Brain Computer Interface. ۲۲nd Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME).
سخنرانی و كارگاه تدريسی

۱۳۹۵           کارگاه: تدوین مطالعه، روش tES در مطالعات شناختی و نقشه برداری مغزی، مطالعات چند حالتی با استفاده از EEG/fMRI/غیره. کارگاه tES، مدرسه بین المللی علوم اعصاب IBRO. مهر ماه ۹۵.

۱۳۹۵           کارگاه: جلسه عملی tES با استفاده از Starstim و بر مبنای پروتکل تحریک معین. کارگاه tES، مدرسه بین المللی علوم اعصاب IBRO. مهر ماه ۹۵.

۱۳۹۵           کارگاه: پردازش سیگنال مغزی در EEGLAB. گروه آتیه درخشان ذهن. شهریور ماه ۹۵.

۹۴-۱۳۹۱      کارگاه: تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم (tDCS). با همکاری تیم علوم اعصاب پژوهشکده علوم شناختی، مرکز ملی مطالعات اعتیاد، موسسه ایرسا. ۶ دوره در ماه­های متفاوت سال.

۱۳۹۱           کارگاه: تحریک مغناطیسی مغز (TMS). با همکاری تیم علوم اعصاب پژوهشکده علوم شناختی، مرکز ملی مطالعات اعتیاد. بهمن ماه ۹۱.

۱۳۹۲           سخنرانی: نکات فنی حوزه تحریک الکتریکی مغز (tDCS). کنگره علوم اعصاب پایه و کاربردی. آذر ماه ۹۲.

مريم رستمی