درباره دوره کارورزی

این کارگاه پیش درآمد دوره های کارورزی نوروفیدبک گروه آتیه درخشان ذهن می باشد، به همین علت بر مسائل کاربردی که نوروتراپیست در درمان به آنها نیاز دارد تاکید شده است. بعد از این دوره نوروتراپیست قادر خواهد شد جلسات درمانی را با دستگاه نوروفیدبک برای مراجعین خود انجام دهد. با توجه به اینکه در حال حاضر در کشور ما بر روی رویکردهای کلاسیک و سنتی نوروفیدبک تاکید می شود در این دوره سعی می شود که تاکید بیشتری بر آن شود و تا حدودی هم به رویکردهای جدید پرداخته شود.