درباره دوره

کارورزی qeeg

در این دوره‌ آموزشی تلاش می شود متخصصان حوزه علوم اعصاب با روش های جمع آوری، تحلیل و تفسیر سیگنال های مغزی آشنا شوند. بر همین اساس، ثبت یک نمونه سیگنال با کیفیت، روش های پایه تحلیل سیگنال های مغزی در زمینه نقشه برداری مغزی، نحوه پردازش و تحلیل سیگنال مغزی در محیط EEGLAB و MATLAB و کاربرد سیگنال های مغزی در تشخیص و پیگیری فرآیند درمان اختلال های مغزی در برنامه این کارورزی است.
این دوره به دو صورت گروهی و خصوصی (دو نفره) برگزار می گردد.