درباره کارگاه

هدف اصلی این کارگاه، آشنایی کارآموزان با اصول، مفاهیم و راه کارهای درمان رفتاری- سیستمی- تحلیلی اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های  بدنی شامل وسواس فکری- عملی، اختلال وحشتزدگی، وسعت هراسی، اضطراب تعمیم یافته، اضطراب اجتماعی، و نشانه های بدنی شامل اختلال تبدیل و خودبیمار پنداری است.

جهت ثبت‌نام، لطفا به این صفحه مراجعه فرمایید.