درباره کارگاه

در بین رویکردهای متعدد در درمان کودکان، رویکرد رابطه مدار یا دلبستگی محور، روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب میکند. با توجه به اینکه این رویکرد همچون خاستگاه نظری خود، یعنی روانپویشی، بر پویش های عمیق و کهنه بین مادر و کودک استوار است، نتایج درمانی عمیق تر و پایاتری را نیز به بار می آورد. برای کاربست این رویکرد در درمان، لازم است که ابتدا درمانگر به خوبی با مبانی نظری اتحاد پیدا کند و نهایتا مدلهای مداخله ای را بشناسد تا بتواند آنچه که بین مادر و کودک در جریان است را اصلاح کند.

 لطفا جهت ثبت نام با شماره ۸۴۰۱۲۱۷۲ تماس حاصل فرمایید یا به شماره تلگرامی ۰۹۳۷۹۴۳۲۵۴۲ پیام ارسال نمایید.