درباره کارگاه

روان‌درمانی های خودشناسی محور اصولی را در درمان بیماران دارای مشکلات روحی رعایت می کنند که  علاوه بر اثربخشی عمیق برنشانه های بیماری، آگاهی و شناخت همه جانبه  بیمار نسبت به درون خود را فراهم می کنند. لذا در سایه این آگاهی، بیماران با الگوهای درونی مسبب بیماری و نشانه های اختلال آشنا شده و با کمک درمانگر، حرکتی سریع، دقیق و مهربانانه را با خویشتن خویش شروع می کنند.

جهت ثبت‌نام، لطفا به این صفحه مراجعه فرمایید.