درباره کارگاه

دوره ی “به دنیا خوش می­ آیی” دوره ای روانشناختی و ورزشی برای بهبود سلامت روان والدین، روابط ایشان و دیدگاه­ و مهارت هایشان در مورد ارتباط با فرزند، والد بودن و همچنین ارتقاء سلامت جسمانی و آسایش بدنی ایشان در دوران بارداری و پس از آن می­باشد. در این دوره به دنبال این هستیم که به صورتی دگرگونه و با استفاده از تکنیک های عملی و تمرینات دوست داشتنی و با استفاده از دانش روانشناسی و تربیت بدنی به آموزش و ایجاد مهارت­هایی در والدین باردار بپردازیم.