کارگاه های پیش رو

دوره ی تربیت مشاور یا درمانگر پاسخگوی تلفنی

کارگاه های گذشته

کارگاه کاربرد بیوفیدبک در درمان اختلالات جنسی

کارگاه آموزش بازی درمانی با رویکرد دلبستگی

کارگاه مشاهده بازی درمانی کودک

آشنایی با ابزارهای تشخیص و درمان

کارگاه تربیت آزمونگر وودکاک جانسون

دوره تخصصی نحوه تفسیر نقشه مغزی

کارگاه مصاحبه بالینی SWAP

تفسیر نقشه مغزی و کاربرد آن در پروتکل های درمانی

کارگاه سایکوداینامیک رابطه مادر-کودک

درمان رفتاری- سيستمی- تحليلی

آشنایی با روش های تحریک الکتریکی

کارگاه بین المللی ارزیابی و تشخیص ADHD

کارگاه نرم افزار جی-پاور

کارگاه بین المللی دوره مقدماتی QEEG و ERP

فهرست