کارگاه های پیش رو

کارگاه کاربرد بیوفیدبک در درمان اختلالات جنسی

کارگاه مشاهده بازی درمانی کودک

کارگاه آموزش بازی درمانی با رویکرد دلبستگی

دوره ی تربیت مشاور یا درمانگر پاسخگوی تلفنی

کارگاه های گذشته

آشنایی با ابزارهای تشخیص و درمان

کارگاه تربیت آزمونگر وودکاک جانسون

دوره تخصصی نحوه تفسیر نقشه مغزی

کارگاه مصاحبه بالینی SWAP

تفسیر نقشه مغزی و کاربرد آن در پروتکل های درمانی

کارگاه سایکوداینامیک رابطه مادر-کودک

درمان رفتاری- سيستمی- تحليلی

آشنایی با روش های تحریک الکتریکی

کارگاه بین المللی ارزیابی و تشخیص ADHD

کارگاه نرم افزار جی-پاور

کارگاه بین المللی دوره مقدماتی QEEG و ERP

فهرست