TMS

TMS روش درمانی است که از طریق القای میدان مغناطیسی در نقاطی از مغز که دچار بدتنظیمی هستند، منجر به تنظیم و تعدیل فعالیت این مناطق می شود. این درمان هیچ گونه عوارضی نداشته و درمانی سرپایی و بدون درد است. مکانیسم عمل این روش از طریق ایجاد پتانسیل عمل در نواحی موردنظر است.

در کلینیک اختلالات خلقی آتیه، از آن جایی که شکایت اصلی مراجعین مشکلات خلقی اعم از غمگینی، بی حوصلگی، پایین بودن سطح انرژی و بی انگیزگی است، هدف از درمان با TMS، کاهش علائم ذکرشده است. طبق پژوهش هایی که تاکنون انجام گرفته است، در اختلال افسردگی معمولا قسمت هایی از سمت چپ سر در لوب پیشانی دچار کاهش فعالیت می شوند و این امر باعث ایجاد افسردگی در فرد می شود. لذا در جلسات TMS پس از مشخص کردن نقاط مغزی از طریق سیستم اندازه گیری و شناسایی نقاط موردنظر، کار درمان از طریق ایجاد تحریک در لوب پیشانی چپ آغاز می شود. همچنین در جلسه اول، پنجم، دهم، حداقل میزان تحریک لازم برای فرد که بتواند موثر واقع شود، نیز اندازه گیری می شود. با پیش رفتن جلسات درمانی و بسته به تغییراتی که در وضعیت روانی هر مراجع پدید می آید، ممکن است پروتکل درمانی تغییر یابد. برای مثال، شلوغی فکر و تجربه افکار منفی عمدتا به علت پرکار بودن سمت راست لوب پیشانی است. در صورتی که مراجعی در طی درمان دچار این علائم شود، پروتکل بازداری در این قسمت به کاهش فعالیت و کمتر شدن این علامت کمک می کند.

در مورد تاثیرات TMS در کاهش ولع مصرف مواد که در کلینیک خلقی انجام می گیرد می توان گفت فرآیند احتمالی که در تاثیرگذاری تحریک قشر مغز (TMS) در کاهش ولع مصرف مواد بعد از ترک اعتیاد دخیل است، منجر به افزایش آزادسازی دوپامین می گردد که این امر از طریق تحریک کرتکس پیش پیشانی و در نتیجه تحریک رشته های حمل کننده گلوتامات صورت می گیرد. TMS با فرکانس بالا می تواند باعث افزایش دوپامین در هیپوکامپ جانبی و هسته های نوکلئوس آکامبنس و افزایش آزادسازی دوپامین در رشته های جانبی مغز شود که این امر نهایتا منجر به کاهش ولع مصرف بعد از ترک اعتیاد می شود.

از دیگر اختلالاتی که در کلینیک خلقی آتیه می توان به درمان آن پرداخت، طیف اختلالات اسکیزوفرنی است. مشخصه این اختلال، رفتار اجتماعی نابهنجار و ناتوانی در درک واقعیت است که می تواند همراه با علائم مثبت از قبیل هذیان (باورهای اشتباه) و توهم (ادراکات عموما شنیداری غلط) و یا همراه علائم منفی همچون تفکر و تکلم آشفته، از دست دادن انگیزه و داشتن تحریفاتی در ارتباط با خود و دیگران همراه باشد. در خصوص اسکیزوفرنی و علائم مرتبط با آن نیز از درمان TMS می توان سود جست. پژوهش ها حاکی از این بوده اند که این درمان هم در کاهش علائم مثبت اسکیزوفرنی همچون توهم و هذیان و هم علائم منفی مانند بی انگیزگی و فقر هیجانی و کلامی اثربخش است. بازداری منطقه شنیداری که بین لوب گیجگاهی و آهیانه ای قرار دارد در کاهش علائم مثبت، و تحریک منطقه پیشانی چپ در کم کردن نشانه های منفی اثرگذار شناخته شده است.

در نهایت می توان گفت که TMS در از بین بردن علایم افسردگی شدید، علایم خلقی بعد از ترک اعتیاد و نشانه های اسکیزوفرنی توسط متخصصین تحریک مغزی پیشنهاد می شود.