سپیده دهقانی

رواندرمانگر
دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت

رزومه

زينب السادات كمالی

معاون کلینیک اختلالات خلقی
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

رزومه

نسيم كيايی

مدير کلینیک اختلالات خلقی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

رزومه


نصیبه پروین

روان درمانگر
دانشجوي دکتري روانشناسی

رزومه

حميد شمسی پور

رواندرمانگر
دکترای تخصصی روان شناسی سلامت

رزومه

عليرضا سالمی

رواندرمانگر
دکتری روانشناسی عمومی

رزومه


مهسا احديان

نوروتراپيست TMS
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

رزومه

شقایق دخیلی

نوروتراپيست TMS
دانشجوي دکتري روانشناسی عمومی

رزومه

الهه حسینی نژاد

رواندرمانگر
كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

رزومه


غزاله حامد خراسانی

نوروتراپيست TMS
کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی

رزومه

سپیده طورسینا

نوروتراپيست TMS
كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

رزومه