روانشناس

تحصیلات

 • ۱۳۹۴           دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

عنوان پایان نامه: تفاوت اثربخشی CBT و TMS روی کاهش اضطراب و افسردگی مراجعین

 • ۱۳۸۹           کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

عنوان پایان نامه: تفاوت اثربخشی یکپارچه سازی حسی (SI) با رفتار پاسخ محور (PRT) بر روی کاهش رفتارهای خودجرحی، رفتارهای کلیشه ای و تعاملات اجتماعی کودکان اوتیستیک تهران

 • ۱۳۸۲           کارشناسی: روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

مشاغل

 • ۱۳۸۷                       درمانگر موسسه ذهن زیبا سمت
 • از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲       درمانگر مرکز مشاوره مهرآفرین
 • از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱          درمانگر کلینیک ویژه بیمارستان ابوریحان
 • از ۱۳۸۹ تاکنون        کلینیک راه سلامت و سبا
 • از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴          درمانگر کلینیک سعادت
 • از ۱۳۹۲ تاکنون     درمانگر و ارزیاب کلینیک آتیه
 • از ۱۳۹۲ تا کنون       درمانگر کلینیک مانا
 • ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵            همکاری با شرکت نفت (خطوط لوله و مخابرات) به عنوان ارزیاب و درمانگر
 • ۱۳۹۴                     ارزیاب سلامت روان پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی ارگان ها و سازمان ها

طرح های پژوهشی

 1. ۱۳۸۸    سالمی ،علیرضا.مقایسه اثربخشی درمان یکپارچگی حسی و درمان پاسخ محور بر میزان کاهش کیفیت غیر عادی ارتباط و رفتارهای خود تحریک و رفتارهای خود جرحی کودکان اوتیستیک (مجری طرح)
 2. ۱۳۸۸   سالمی ،علیرضا.مقایسه درمان یکپارچگی حسی و درمان پاسخ محور در بین کودکان اوتیستیک در مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان (مجری طرح)
 3. ۱۳۸۸  سالمی ،علیرضا.مقایسه درمان یکپارچگی حسی و داستان اجتماعی در بین کودکان اوتیستیک در دانشگاه علوم پزشکی بابل (مجری طرح)
 4. ۱۳۹۳ سالمی ،علیرضا.مقایسه اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال مغز و درمان شناختی رفتاری برای کاهش افسردگی (مجری طرح)

تدریس

از ۱۳۹۴ تاکنون: تدریس در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی
از ۱۳۹۴ تاکنون: تدریس در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

سخنرانی و کارگاه

 • ۱۳۹۰: برگزاری کارگاه MCT
 • ۱۳۹۴: برگزاری کارگاه هیپنوتراپی
 • ۱۳۹۳: کارگاه رواندرمانی اگزیستانسیال
 • از ۱۳۸۸ تاکنون: برگزاری کارگاههای آموزشی برای عموم , سازمان ها و روانشناسان در زمینه مهارت های زندگی, مهارت های فرزند پروری, افزایش کیفیت زندگی , اصول مصاحبه بالینی, اصول تشخیص و درمان , تشخیص و درمان اختلالات شخصیت و …

توانمندی ها

 • ۱۳۸۸: کارگاه رفتار درمانی دیالکتیک
 • ۱۳۸۸: کارگاه درمان شناختی رفتاری
 • ۱۳۸۹: کارگاه طرحواره درمانی
 • ۱۳۸۹: کارگاه رورشاخ
 • ۱۳۸۸: کارگاه سکس تراپی
 • ۱۳۸۹: کارگاه :روان درمانی مدرس: دکتر سرگلزایی (انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران) ۳۰ ساعت)
فهرست