تحصیلات
 • ۱۳۹۵          کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه سراسری تبریز

موضوع پايان‌ نامه: اثربخشی ارائه­  همزمان تم­ های موسیقی و اظهارات هیجانی چهره در بهبود بازشناسی حالات هیجانی چهره در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم.

 • ۱۳۹۲         کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه سراسری تبریز

موضوع پایان نامه: تاثير يوگا در کاهش نشانه ها و افزايش طول مدت حال ذهني ادراک شده کودکان داراي نشانگان اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي.

 • ۱۳۸۹        ديپلم علوم انسانی
فعالیت های اجرایی
 • ۱۳۹۲ تا کنون          مسئول واحد پژوهش کمیته یوگا استان زنجان
 • ۱۳۹۰ -۱۳۹۲           سردبیر، صفحه آرا و طراح مجله ی انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه تبریز.
 • ۱۳۹۰-۱۳۹۱            عضو شورای اصلی انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه تبریز.
 • ۱۳۹۱                    مجری و برگزارکننده جلسات نقد روانشناسی فیلم انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تبریز.
مشاغل
 • ۱۳۹۴ تا کنون    نوروتراپیست (درمانگر TMS) کلینیک خلقی آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۲-۱۳۹۴       مدرس موسیقی کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)
 • ۱۳۹۳-۱۳۹۴       مشاور تحصیلی و روانسنج در آموزشگاه علمی آزاد مدرسان
 • مربی یوگا (دارای مربی گری درجه ی ۳ یوگا)
انتشارات

مقاله

۱.      پورشریفی، حمید؛ احدیان، مهسا؛ بازشناسی حالات هیجانی چهره در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم (در دست ویرایش)

۲.      پورشریفی، حمید؛ احدیان، مهسا؛ میرلو، محمد مهدی. تاثير يوگا در کاهش نشانه های کودکان داراي نشانگان اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي. فصل نامه­ی علمی پژوهشی دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی (در دست داوری).

۳.      میرلو، محمد مهدی؛ نظری، محمد علی؛ احدیان، مهسا؛ یوسفی اصل،ویدا؛ نورواخلاق: پیوند میان اخلاق و نوروساینس. فصلنامه ی علمی پژوهشی تازه های علوم اعصاب.

۴.      Mahsa Ahadian, hamid poursharifi, Maryam Kazemi. Effect of yoga on reducing symptoms and expanding duration of subjective present of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).(editing)

۵.      Mahsa Ahadian, hamid poursharifi, Hasan Ashayeri. The effectiveness of stimultaneous presentation of music theme and facial expressions in improving recognition of emotional of children with autism spectrum disorder. (editing)

۶.           Mahsa Ahadian, Vida Yousefi Asl, “Development of Music Perception and Cognition from Birth to Adolescence” Presented in 7th International Congress of Children and Adolescent Psychiatry, 12-14 May 2015, Tehran, Iran, Shahid Beheshti Uneversity of Medical Sciences.

۷.       Vida Yousefi Asl, Mahsa Ahadian, “Developmental Amnesia and Hypoxia” Presented in 7th International Congress of Children and Adolescent Psychiatry, 12-14 May 2015, Tehran, Iran, Shahid Beheshti Uneversity of Medical Sciences.

۸.      Mohammad Mahdi Mirloo, Mahsa Ahadian, Vida Yousefi Asl, “A Review on Fundamental and Applied Neuroethics” Presented in 2nd International Congress of Basic and Clinical Neuroscience, 18-20 Dec. 2013, Tehran, Iran, Razi Convention Center.

۹.      Mahsa Ahadian, Parisa Ahadian, “Neuroarchitecture: Linking Architecture and Neuroscience”, Presented in 2nd International Congress of Basic and Clinical Neuroscience, 18-20 Dec. 2013, Tehran, Iran, Razi Convention Center.

۱۰. Mahsa Ahadian, Mohammad Mahdi Mirloo, Vida Yousefi Asl, “Neuroethics of Neuromarketing”, Presented in 2nd International Congress of Basic and Clinical Neuroscience , 18-20 Dec. 2013, Tehran, Iran, Razi Convention Center.

۱۱. Mohammad Mahdi Mirloo, Mahsa Ahadian,“Educational Neuroscience: Linking Education and Neuroscience” , Presented in First International Congress of Basic and Clinical Neuroscience,7-9 Nov. 2012, Tehran, Iran, Razi Convention Center.

۱۲. Mohammad Mahdi Mirloo, Somayeh Asadzadeh, Mahsa Ahadian, “Neuroplasticity and Psychic Traumas in Children”, Presented in 5th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry, 8-11 October 2012, Iran-Belarus.

۱۳. Mohammad Mahdi Mirloo, Somayeh Asadzadeh, Mahsa Ahadian, “Neuropsychology of Attention Deficit Hyperactivity Disorder”, Presented in 5th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry, 8-11 October 2012, Iran-Belarus.

۱۴. Mohammad Mahdi Mirloo, Mahsa Ahadian, Somayeh Asadzadeh, “Neuroplasticity and the Attachment Process in the Therapeutic Relationship”, Presented in 5th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry, 8-11 October 2012, Iran-Belarus.

۱۵. DR. Mazaher Rezaei, Mohammad Mehdi Mirloo, Mahsa Ahadian, “Attachment Pattern and Process Of Infant’s Brain Formation”, Presented in 1th  International and 12th Iranian Congress of Pediatric Neurology, 29-31 August 2012,Zanjan, Iran, Zanjan University of Medical Science.

۱۶.  احدیان، مهسا؛ کاظمی، مریم. تبيين نوروپسيکولوژيکی اثربخشي موسيقي­درماني بر نقص هاي زباني کودکان داراي اختلال طيف اتيسم. هفتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران. ۱۳۹۴. تهران.

۱۷.  کاظمی، مریم؛ احدیان، مهسا. نقش نورون های آینه ای در اختلال اوتیسم. هفتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران. ۱۳۹۴. تهران.

۱۸.  احدیان، مهسا؛ میرلو، محمد مهدی. نوروپسیکولوژی یوگا و ادراک زمان. ششمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران. ۱۹-۲۱ آذر ماه،۱۳۹۲. تهران، خانه ی اندیشمندان علوم انسانی.

۱۹.  میرلو، محمد مهدی؛ ؛ یوسفی اصل،ویدا؛ احدیان، مهسا؛ نورواخلاق بنیادی و نورواخلاق کاربردی. ششمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران. ۱۹-۲۱ آذر ماه،۱۳۹۲. تهران، خانه ی اندیشمندان علوم انسانی.

کتاب

احدیان، مهسا؛ حیدریان، لیلا. یوگا و کودکان دارای نشانه های بیش فعالی . (در دست ویرایش)

توانمندی ها
 • اردیبهشت ۹۴     کارگاه درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی، مدرس دکتر حمید پورشریفی، مرکز مشاوره ی زندگی (دارای گواهی نظام روانشناسی کشور)، تهران.
 • اردیبهشت ۹۴   کارگاه پردازش حسی در اختلالات طیف اتیسم، مدرس دکتر علیزاده، هفتمین همایش بین­ المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران، تهران.
 • اردیبهشت ۹۴   کارگاه درمان شناختی رفتاری وسواس، مدرس دکتر فرشته موتابی، انجمن روانشناسی ایران، تهران.
 • بهمن ۹۳        کارگاه مداخله در شکست عاطفی (لحظه ی بحران)، مدرس دکتر مجید محمود علیلو، انجمن روانشناسی بالینی، تبریز.
 • بهمن ۹۳         کارگاه آموزشی مصاحبه ی تشخیصی، مدرس دکتر مجید محمود علیلو، مرکز مشاوره­ی زندگی (دارای گواهی نظام روانشناسی کشور)، تهران.
 • دی ماه ۹۳           کارگاه آموزشی اختلالات روانی کودکی و نوجوانی: تشخیص و ارزیابی، مدرس دکتر حمید یعقوبی، مرکز مشاوره  ­ی زندگی (دارای گواهی نظام روانشناسی کشور)، تهران.
 • آبان ۹۳             کارگاه مداخله زودهنگام در تحول کودکان خردسال از تولد تا ۵ سال، مدرس دکتر فریده ترابی میلانی، انجمن روانشناسی ایران، تهران.

مهسا احدیان