تحصيلات

۱۳۹۵ تا کنون            دانشجوي دکتري روانشناسی دانشگاه خوارزمی.

۱۳۹۱-۱۳۹۳               کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران.

موضوع پايان‌نامه: رابطه بیش کلی گویی حافظه سرگذشتی و عملکردهای اجرایی در گروه افسرده و سالم.

۱۳۸۲-۱۳۸۶               کارشناسي زیست شناسی دانشگاه تهران.

۱۳۸۱                         ديپلم علوم تجربي.

فعاليت‌هاي اجرايي

از ۱۳۹۵                 داور مجله ی “پژوهش در سلامت روانشناختی”.

مشاغل

۱۳۹۵ تا کنون: روان­درمانگر کلینیک خلقی مرکز درمانی آتيه درخشان ذهن.

۱۳۹۴ تا کنون: روان‌درمانگر مرکز مشاوره آگاه.

۱۳۹۵ تا کنون: روان‌درمانگر مرکز مشاوره‌ی دانشگاه خوارزمی.

۱۳۹۳ همکاری در کانون‌های ارزیابی و توسعه شایستگی مدیریتی اداره کل ارزیابی و کارگزینی مدیران شهرداری تهران به‌عنوان ارزیاب.

انتشارات: مقاله
 1. Hazrati, Maryam, and Nasibeh Parvin. (2015). Relationship of Attachment Styles and Locus of Control among Third Year Girls of Secondary School. The International Journal of Indian Psychology.
 2. پروین، نصیبه. اثربخشي درمان شناختي رفتاري اينترنتي براي اختلال افسردگي. (۱۳۹۵). همايش روان درماني شناختي رفتاري.
 3. پروین، نصیبه. جایگاه اپی ژنتیک در تمایز سلول های بنیادی به سلول های عصبی. (۱۳۸۹). چهارمین همایش کشوری اصول تئوری بنیادی.
تدريس

سال ۹۶-۹۷    روانشناسی کار، زبان تخصصی. دانشگاه. آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

سال۹۲-۹۳   تدریس کلاس‌های خلاقیت در مدارس تهران.

سخنراني و کارگاه
 • تدریس کارگاه‌های “آشنایی با افسردگی”، در خانه‌های سلامت شهرداری منطقه ۲ تهران.
 • تدریس کارگاه‌های “مهارت های زتدگی”، در خانه‌های سلامت شهرداری  تهران.
 • تدریس کارگاه “یوگا و سلامت روانی زنان”.
توانمندی ها
 • کارگاه درمان ISTDP برای بیماران شکننده و بسیار مقاوم، دکتر فردریکسون (۱۶ ساعت).
 • دوره های سوپریژن دکتر سرافراز و دکتر طهماسب.
 • دوره‌های روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت جامع (دانش آسیب‌شناسی، مقدماتی، پیشرفته، رل پلی)، دکتر سرافراز (بیش از ۲۰۰ ساعت).
 • دوره‌های روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت جامع (ابتدایی تا پیشرفته)، دکتر طهماسب.
 • کارگاه آموزشی گروه‌درمانی شناختی-رفتاری، دکتر زنوزیان، (۲۰ ساعت).
 • کارگاه آموزشی ارزیابی و تشخیص به روش شناختی-رفتاری، دکتر شفیعی فرد (۲۴ ساعت).
 • دوره‌ی کارورزی در کلینیک روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تحت نظارت آقای دکتر رستمی.

نصیبه پروین