ليلا نيازی سرابی

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی شناختی

رزومه

ليلا زمانی فر

مدير دوم کلینیک اختلالات رفتاری هيجانی
کارشناسي ارشد روان شناسی بالینی گرایش خانواده درمانی

رزومه

مهتاب عسكری

مدير کلینیک اختلالات رفتاری هيجانی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شاخه خانواده درمانی

رزومه


مهسا اميدبيگی

درمانگر
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

رزومه

نگين معتمد يگانه

درمانگر
دانشجوی دکتری روان‌شناسی

رزومه

مينا باقری نژاد

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

رزومه


ثمره حسينی

كار درمانگر
کارشناسی راهنمایی و مشاوره

رزومه

مريم السادات كيافر

بازی درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

رزومه

زهرا رمضان نیا

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی

رزومه


مريم قشقایی

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه

حميده محمدی نسب

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی

رزومه

آذين سلامتی

كار درمانگر
کارشناسی ارشد کاردرمانی

رزومه


تینوش مشیری فر

درمانگر
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

رزومه

فاطمه قابضی

بازی درمانگر
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

رزومه

عسل ناجیان

درمانگر
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

رزومه


نازنین خسروی

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

رزومه

فاطمه طبسی

کاردرمانگر
کارشناس ارشد کاردرمانی

رزومه

شیرین عبداللهی

درمانگر
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

رزومه