تحصيلات

۱۳۹۴ کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۰ کارشناسي مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۸۶ ديپلم ادبیات و علوم انسانی.دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ

فعاليت‌هاي اجرايي

از ۱۳۹۴ عضو وابسته‌ی انجمن روانشناسی ایران

از ۱۳۹۶ عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۴ دعوت به عنوان داوطلب برگزیده برای مشارکت در اجرای طرح آزمایشی خودمراقبتی کودکان دبستانی توسط آموزش و پرورش منطقه ۳

۱۳۹۵ همکاری با دپارتمان روان شناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی به عنوان پژوهشگر

۱۳۹۷ همکاری با هفته نامه سلامت و ویزه نامه مدرسه فردا در چاپ مطالب روان شناسی کودک

مشاغل

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ همکاری با موسسه فرهنگی حمایتی کودکان کار کوشا به عنوان روانشناس کودک و نوجوان

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ کارمند بخش روان سنجی مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی اکسیر

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ همکاری با بخش صنعتی، سازمانی مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی اکسیر

۱۳۹۶ روان شناس کودک و بازی درمانگر کلینیک مهرگان

۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ روان شناس کودک و بازی درمانگر مرکز مشاره اکسیر

۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ سرپرست واحد روان سنجی مرکز مشاوره اکسیر

از ۱۳۹۶ برگزاری کارگاههای مهارت زندگی برای نهاد کتابخوانه های عمومی کشور به عنوان مربی کارگاه مهارت زندگی کودکان و نوجوانان

از ۱۳۹۷ روان شناس کودک، سرپرست و مدیر واحد روان شناسی کودک کلینیک ندای آرامش روان

طرح‌هاي پژوهشي

۱. رحیم زاده، المیرا؛ برجعلی، احمد؛ اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش امید و کاهش افسردگی کودکان کار، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۶

۲. رحیم زاده، المیرا؛ معتمدی، عبدالله؛ پیش‌بینی خودشیفتگی آشکار و پنهان بر اساس رقابت‌جویی و ناسازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۴

انتشارات

۱. رحیم زاده، المیرا؛ خرج کردن جامعه پسندانه و شادی پرداختن پول برای منفعت دیگران،نشریه دانش روان شناسی، ۱۳۹۴(۲)

تدريس

۱۳۹۴               تفکر و سبک زندگی ششم. کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار کوشا

سخنراني و کارگاه

۱۳۹۴ برگزاری کارگاههای مهارت زندگی،سبک زندگی، راههای مبارزه با خشم در کانون کودکان کار کوشا

۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کارگاه مهارتهای زندگی برای کودکان عضو کتابخانه های عمومی تهران(کتابخانه علامه دهخدا)

۱۳۹۶ کارگاه مهارتهای زندگی برای کودکان عضو کتابخانه های عمومی تهران(کتابخانه بسیج)

۱۳۹۷ کارگاه مهارتهای زندگی برای کودکان عضو کتابخانه های عمومی تهران(کتابخانه حضرت فاطمه) ۱۳۹۷ کارگاه مهارتهای زندگی برای کودکان عضو کتابخانه های عمومی تهران(کتابخانه اشرفی اصفهانی)

توانمندی ها

۱۳۹۲ مقاله نویسی. مرکز آموزش دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۲ تفسیر نقاشی کودکان .مرکز آموزش دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۲ مشاوره پیش از ازدواج .مرکز آموزش دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۳ آشنایی با نرم افزار amos .مرکز آموزش دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۴ تفسیر آزمون mmpi.مرکز آموزش دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۴ مصاحبه تشخیصی .مرکز آموزش دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۴ دارو شناسی .مرکز آموزش دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۴ تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی .مرکز آموزش دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۴ مصاحبه انگیزشی .مرکز آموزش دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۵ سوپرویژن تشخیص اختلالات روانی از پشت آینه یک طرفه. انستیتو روان پزشکی تهران

۱۳۹۵ درمان اختلالات رفتاری و هیجانی کودکان با رویکرد آدلری.مرکز آموزش دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۶ آموزش مهارتهای زندگی برای کودکان و نوجوانان با رویکرد هوش های چندگانه

۱۳۹۶ تحلیل و درمان اختلالات اضطرابی در کودکان .مرکز آموزش دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۶ کارگاه آموزش والدین (PMT ).کلینیک اکسیر

۱۳۹۷ کارگاه فرزند پروری آدلری. انجمن روان شناسی تربیتی ایران

المیرا رحیم زاده