تحصیلات

۱۳۹۴        دانشجوي دکتري روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۱        کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی  دانشگاه علامه طباطبایی

موضوع پايان‌نامه: اثر بخشی مداخله هنر درمانی روی کودکان بد سرپرست ۳ تا ۶ سال

۱۳۸۶        کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۸۶        ديپلم علوم تجربي

فعالیت‌های اجرایی
 • ۱۳۸۷- ۱۳۹۰ دبیر انجمن علمی دانشجویی روانشناسی بالینی
 • ۱۳۸۷-۱۳۹۰ برگزاری همایش های علمی – دانشجویی زیر :
 • تحلیل روانشناسی و جامعه شناسی تیاتر خشم و هیاهو
 • تیاتر درمانی
 • تیاتر مجسمه
 • کودکان کار
 • سفر قهرمانی با تدریس دکتر علیرضا شیری
 • همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی زیر:
 • کارگاه تن آرامی با تدریس دکتر محمد حسین بهشتیان
 • کارگاه مهارت های ارتباطی با تدریس دکتر احمد برجعلی
 • کارگاه دراماتراپی
 • همکاری دربخش نشریات:
 • صاحب امتیاز سه شماره نشریه تخصصی روانشناسی دریچه؛
 • مدیر مسئول دوشماره نشریه تخصصی روانشناسی دریچه؛
 • سردبیر یک شماره نشریه تخصصی روانشناسی دریچه؛
 • عضو هیت تحریریه نشریه ذهن زیبا(مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی)
 • مسئول پژوهش برنامه “پاگرد” در خصوص کودک و نوجوان برای شبکه آموزش به تهیه کنندگی آقای سعید بشیری در پاییز و زمستان ۱۳۸۹.
 • مسئول پژوهش برنامه “راهی که میروی “برای شبکه یک سیما به تهیه کنندگی خانم ناهید السادات شریفی در آذر و بهمن ۱۳۹۱.
 • همکاری با گروه پژوهش سیما.
 • مجری سمینار ها و همایش های دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی از سال ۸۷ تا کنون.
 • اجرای نمایش شهر قصه برای کودکان در کاروان سرای شاه عباسی بهار ۱۳۹۱.
 • مجری کارشناس برنامه یه خونه یه دنیا حرف رادیو خانواده با سرپرستی خانم ناهید السادات شریفی.
 • اجرای تائتر درمانی در اولین دوره همایش تائتر کاربردی تابستان ۱۳۹۲.
 • اجرای تائتر” دو زن و دو مرد در آکواریوم” منتخب جشنواره هیلاج به سرپرستی آقای امیر شهاب رضویان.
 • همکاری با خانه کودک دروازه غار و گرفتن تست خلاقیت و نقاشی از کودکان ۸تا ۱۴ سال.
 • سردبیر هفته نامه میراب گوهر (نشریه سلامت روان)بهار و تابستان ۱۳۹۱.
 • عضو هیئت تحریریه هفته نامه رویداد های شهر.
 • مجری طرح پژوهشی مصوب دانشگاه با عنوان معنای زندگی برای جوانان و نو جوانان ۱۳۹۴-تا کنون
 • مجری طراحی اپلیکیشن مشاوره و درمان دانشگاه شهید بهشتی
 • طراحی پکیج اضطراب و افسردگی برای دانش آموزان به سفارش وزارت علوم و فن آوری کشور ۱۳۹۵- تاکنون
 • طراحی بازی موبایلی “من من ” جهت افزایش خودآگاهی کودکان.
مشاغل
 • درمانگر کودک با رویکرد هنردرمانی و شناختی – رفتاری در مرکز مشاوره و روانشناسی رهنمون با مدبریت آقای دکتر علی زاده محمدی هیت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی.
 • درمانگر کودک در کلینیک رفتاری هیجانی مرکز مشاوره و خدمات درمانی آتیه درخشان ذهن” مرکز جامع اعصاب و روان” با مدیریت دکتر آقای رضا رستمی عضو عیت علمی دانشگاه تهران.
 • ارزیاب و درمانگر کودک کلینیک مادر و کودک دانشگاه شهید بهشتی واقع در اکباتان
 • درمانگر کودک در مجتمع آموزشی درمانی مشکات
طرح های پژوهشی

دکتر زرانی، فریبا؛ محمدی نسب، حمیده. بررسی معنای زندگی در دانشجویان ایرانی. ۱۳۹۵- ۱۳۹۶

انتشارات
 • Mohammad Alipur, H. Mohammadi Nasab (2015), E ctiveness of life skills
  training in enhancing academic self concept of pre university girl students in Tehran, Trends in life sciences .
 • effctiveness of sand H. Mohammadi Nasab, Z. Mohammad Alipur (2015), The
  play therapy in reducing symptoms of separation anxiety in children 5 to 7 years old Journal UMP social sciences and technology.,
 • Mohammadi Nasab, Z. Mohammad Alipur (2015), The effect of play therapy on symptoms of oppositional defiant disorder in boys 5 to 10 years old, International journal of learning and development.
 • Mohammadi Nasab, P. Mousavi (2015), The effectiveness of art therapy on
 • behavioral and emotional problems among maltreated children aged 3-6 years old, in a residential setting, ASCAPAP.
 • Conferences Articles:
 • Mohammadi Nasab, A. Zadeh Mohammadi (2013), The effectiveness of drama therapy on ineffecctive schema and self esteem and Identity teenager girls.
کارگاه ها و سخنرانی ها
 • ۱۳۹۲-۱۳۹۱ آموزش ۳۰ ساعت مهارت های زندگی به روش آموزش فعال به کودکان ۷تا ۱۴.
 • ۱۳۹۲-۱۳۹۱ آموزش مهارت خودآگاهی،مقابله با استرس،تن آرامی به زنان بدسرپرست و بی سرپرست
 • ۱۳۹۲-۱۳۹۱ آموزش مهارت های ارتباطی خود آگاهی و مهارت پیش از ازدواج به دختران ۱۷ تا ۲۳ سال
 • ۱۳۹۲-۱۳۹۱ مربی کارگاه های مهارت های زندگی آموزشگاه علمی اندیشمند .
 • ۱۳۹۳-۱۳۹۲ مدرس مهارت های زندگی برای تربیت مربی با هدف آموزش مهارت های زندگی و خلاقیت به کودکان در موسسه هنری بلندای هنر میهن.
 • ۱۳۹۳ -۱۳۹۲ برگزیده به عنوان مدرس مهارت های زندگی و مهاررت های دوره نوجوانی از میان ۶۰۰ روانشناس متقاضی و دریافت تدریس نامه از سازمان فرهنگی و هنری شهرداری استان  تهران .
 • ۱۳۹۲   مدرس کارگاه ۶ ساعته  سایکو درام در مرکز مشاوره و روانشناسی رهنمون با مدیریت دکتر علی زاده محمدی عضو هیت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی.
 • ۱۳۹۳  مدرس کارگاه ۶ ساعته  نمایش درمانی در مرکز مشاوره و روانشناسی رهنمون مدیریت دکتر علی زاده محمدی عضو هیت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی .
 • ۱۳۹۳   مدرس کارگاه ۶ ساعته  کاربرد نمایش عروسکی در روان­درمانی کودکان  در مرکز مشاوره و روانشناسی رهنمون مدیریت دکتر علی زاده محمدی عضو هیت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی.
 • ۱۳۹۴-۱۳۹۳  مدرس کلاس های مهارت زندگی به کودکان ۳ تا ۱۲ سال در کلینیک مدارس هوشمندی مرکز مشاوره و خدمات درمانی آتیه درخشان ذهن.
 • ۱۳۹۴- ۱۳۹۵ مدرس کارگاه های آسیب شناسی اختلال های کودکی در دوره آموز مربی مهد تحت نظر انجمن روانشناسی تربیتی ایران.
 • ۱۳۹۵-۱۳۹۶ مدرس دوره هنر درمانی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
 • ۱۳۹۵ مدرس دوره های خلاقیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ” ستاد ویژه فناوری نانو”
افتخارات
 • ۱۳۹۰-۱۳۸۹ برگزیده به عنوان دانشجوی ممتاز در اولین جشنواره فرهنگی،همت و کار مضاعف در جلوه های ایثار و شهادت.
 • ۱۳۸۷-۱۳۸۶ برگزیده به عنوان دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی نیم سال دوم در میان دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
 • ۱۳۸۸-۱۳۸۷ برگزیده به عنوان دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی نیم سال دوم در میان دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
 • ۱۳۸۹-۱۳۸۸ برگزیده به عنوان دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی نیم سال اول در میان دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
 • ۱۳۹۰-۱۳۸۹ برگزیده به عنوان دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی نیم سال دوم در میان دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
 • ۱۳۸۹-۱۳۸۸ دریافت تقدیرنامه به علت سعی متکاثر در زمینه علمی و فرهنگی و نائب دبیر انجمن علمی- دانشجویی روانشناسی بالینی در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸.
 • ۱۳۹۰-۱۳۸۹ کسب رتبه سوم در بین دانشجویان دوره کارشناسی و معرفی به عنوان استعداد درخشان.
 • ۱۳۹۰ برگزیده به عنوان مجری و گوینده برتر در اولین دوره مسابقات گویندگی و اجرا  (نمایشگاه بین المللی تهران).
 • ۱۳۹۱ برگزیده در اولین دوره نویسندگی و فیلمنامه نویسی بسیج هنرمندان.
 • ۱۳۹۲ دریافت دیپلم افتخار بازیگری برای بازی در نمایش دوزن و دو مرد درآکواریوم از جشنواره هیلاج.
 • ۱۳۹۶ برگزیده به عنوان دانشجوی فعال و نمونه از طرف دانشگاه شهید بهشتی و سازمان نظام روانشناسی.
 • ۱۳۹۶ برگزیده به عنوان درمانگر برتر در کلینیک رفتاری هیجانی مرکز خدمات روانشناسی آتیه.
توانمندی ها
 • آشنایی با زبان انگلیسی
 • آشنایی با نرم افزار Office
 • آشنایی با نرم افزار END NOTE
 • آشنایی با نرم افزار spss
 • آشنایی به اجرای آزمون بندر گشتالت،آزمون خلاقیت تورنس،MMPI-A ،وکسلر کودکان، مایرز بریگز
  • ،آزمون هوش ماز های پروتئس،آزمون نقاشی خانواده برای کودکان،آزمون گودیناف.
 • تسلط به مهارت های فن بیان و اجرا،”دارای مدرک گویندگی و اجرا از وزارت فرهنگ و ارشاد”.
 • آشنایی با فنون بازیگری،”دارای مدرک بازیگری از وزارت فرهنگ و ارشاد”
 • آشنایی با مراحل طراحی بازی های موبایلی
 • داستان نویسی برای کودکان
 • مدرس مهارت های زندگی کودک و بزرگسال
 • صداپیشگی و اجرای نمایش عروسکی

حمیده محمدی نسب