تحصیلات

۱۳۹۴ کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی علامه طباطبایی

۱۳۹۴ کارشناسی ادبیات انگلیسی شهید بهشتی

۱۳۹۲ کارشناسی روان شناسی بالینی علامه طباطبایی

۱۳۸۸    ديپلم علوم انسانی

مشاغل

از سال ۱۳۹۵ اجرای پروژه پژوهشی در کلینیک آتیه

از مهرماه سال ۱۳۹۶درمانگر کلینیک بارداری- نوپایی کلینیک آتیه

از دی ماه ۱۳۹۶ درمانگر کلینیک رفتاری هیجانی کلینیک آتیه

از مهرماه سال ۱۳۹۶ مسئول پانسیون خانه کودک لگو

از مرداد ماه سال ۹۶ کلاسهای مادر و کودک خانه کودک لگو

انتشارات
  1. زهرا عزیزی، فرامرز سهرابی، علیرضا پیرخائفی، حقوق و علوم اجتماعی : مقاله بررسی اثربخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی بر خودکارآمدی کودکان خیابانی شهر تهران، سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی ، ۱۳۹۵
  2. زهرا عزیزی، فرامرز سهرابی، علیرضا پیرخائفی، بررسی اثربخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی بر تاب آوری کودکان خیابانی شهر تهران، سومین کنفرانس مدیریت و علوم انسانی پاریس ، ۱۳۹۵

زهرا عزیزی