تحصیلات

۱۳۹۲           کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد قزوین

موضوع پايان‌نامه: تاثیر گروه­درمانی یکپارچه­نگر بر کاهش آسیب ناشی از سوءاستفاده­ی جنسی دوران کودکی در زنان

۱۳۸۸           کارشناسي روان­شناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ

۱۳۸۴           ديپلم علوم انسانی

مشاغل

کانون فرهنگی آموزش (قلم­چی) به عنوان مشاور و پشتیبان کارشناسی ارشد. ۸۹-۸۸

روان­درمانگر کودک و بزرگسال، انجام آزمون­های روان­شناختی در افق­های نوین تحول از ۱۳۹۳  www.doctorabedin.org

انتشارات
  1. ساختار عاملی نسخه تجدیدنظرشده فارسی پرسش­نامه شخصیتی نئو در ایران، مجله­ی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. ۱۳۸۹
  2. جوشن­لو، محسن؛ کلهرنیا گلکار، مهدی؛ ناظمی، سبا. (۱۳۹۱). بررسي ويژگي­­هاي آماري پرسش­نامه نيرومندي ايمان مذهبي، دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان­شناسي
  3. ناظمی، سبا؛ عابدین، علیرضا. (۱۳۹۴). تاثیر بسته­ی درمانی یکپارچه­نگر بر کاهش آسیب ناشی از آزار و اذیت جنسی دوران کودکی در زنان. اولین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در علوم انسانی.
  4. Nazemi, S. Abedin, A. (2015). The Effect of Integrative Group Therapy on Reduction of Childhood Sexual Abuse Trauma in Women.  Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS).
سخنرانی و کارگاه

برگزاری دوره­ی آموزشی تشخیص و آسیب شناسی روانی ۱ بر مبنای DSM-5 (اختلالات بزرگسالی-۳۰ ساعت)، دکتر عابدین، سبا ناظمی، افق­های نوین تحول، مهرماه ۱۳۹۳

برگزاری گروه­درمانی با موضوع کاهش آسیب ناشی از آزار و اذیت جنسی دوران کودکی در زنان، دکتر عابدین، سبا ناظمی، افق­های نوین تحول، دی ماه ۱۳۹۳

برگزاری کارگاه تربیت درمانگر برای درمان بازماندگان آزار و اذیت جنسی دوران کودکی. سبا ناظمی. دکتر عابدین در افق­های نوین تحول، دی ماه ۱۳۹۵

برگزاری کارگاه چهار ساعته مراحل رشد در کودکان، تابستان ۱۳۹۶

برگزای کارگاه­های آموزش والدین در مرکز آتیه، زمستان

سبا ناظمی