تحصیلات

۱۳۹۶            دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی، دانشگاه علم و فرهنگ

۱۳۹۱-۱۳۹۴  کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان  دانشگاه: شهید بهشتی

موضوع پايان‌نامه: بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت بر بهبود توانایی­های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش­فعالی

۱۳۸۷-۱۳۹۱  کارشناسي تربیتی کودکان پیش دبستانی و دبستانی دانشگاه: علامه طباطبایی

۱۳۸۶            ديپلم علوم انسانی

فعالیت‌های اجرایی

دستیار آموزشی دکتر وحید نجاتی در کارگاه­های آموزشی توانبخشی شناختی کودکان دارای اختلال نقص ­توجه و بیش ­فعالی

مشاغل

۱۳۹۳تا ۱۳۹۶          درمانگر اختلالات اضطراب، افسردگی، وسواس، نقص توجه و بیش فعالی کودک و نوجوان مرکز مشاوره و روانشناسی اکسیر

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵        درمانگر شناختی کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش­فعالی کلینیک توانبخشی شناختی شهید  بهشتی

طرح‌های پژوهشی
 • ساخت پکیج توانبخشی کرتکس(۷ تا ۱۲) جهت ارتقاء کارکردهای اجرایی مغز کودکان دارای اختلال نقص­ توجه و بیش فعالی. دکتر وحید نجاتی/ عسل ناجیان.
 • ساخت پکیج توانبخشی کرتکس (پیش از دبستان) (در حال انجام). دکتر وحید نجاتی و عسل ناجیان.
 • ساخت پکیج مهارت های اجتماعی کودکان ۳ تا ۶ و ۶ تا ۱۲.
انتشارات

مقاله

 • نجاتی، وحید؛ ناجیان عسل؛ اکبرپور، فرشاد.(۱۳۹۵).بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت بر بهبود حافظه جاری کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه و فزون کنشی. علوم روانشناختی. ۱۵(۶۰).۵۰۴-۵۱۷.
 • نجاتی، وحید؛ ناجیان عسل. تاثیر توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت بر بهبود توجه پایدار و انعطاف­پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی. طب توانبخشی.
 • نجاتی، وحید؛ آبادی، فاطمه؛ رمضان نیا؛ زهرا؛ ناجیان عسل.(۱۳۹۵).بررسی توجه پایدار در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی. علوم روانشناختی. ۱۵(۵۸).
 • Nejati, vahid; salehinejad, mohammad ali; najian, asal. Transcranial direct current stimulation improves executive dysfunctions inADHD: Implications for inhibitory control,working memory, executive control and cognitive flexibility. Jornal of attention disorder.
سخنرانی و کارگاه

سال ۱۳۹۵                سخنراني: در ارتباط با تاثیر هنر درمانی در کودکان ۳ تا ۷ سال موسسه تخصصی مهد آیشین.

سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵      کارگاه: همکاری و مشارکت در بخش توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت کارگاه دکتر وحید نجاتی.

۱۳۹۶                       ارزیابی والدین و کودکان کارمندان بانک کشاورزی.

توانمندی ها
 • کار بر روی اختلالات اضطراب، وسواس و افسردگی کودک و نوجوان.( با رویکرد شناختی و رفتاری)
 • توانبخشی شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی( با هدف کار بر روی کارکردهای اجرایی مغز)
 • آموزش والدین کودک و نوجوان.
 • پژوهش در حیطه نوروساینس و کارکردهای اجرایی مغز کودک و نوجوان و….
 • ترجمه کتب روانشناسی کودک و نوجوان.
 • توانایی برگزاری کارگاه در زمینه درمان شناختی رفتاری کودک و نوجوان.
 • توانایی برگزاری کارگاه توانبخشی شناختی کودکان .ADHD

شرکت در کارگاه ها:

 • کارگاه آموزشی مداخلات روانشناختی کودکان طلاق در ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده به مدت ۴ ساعت در تاریخ ۱۹/۲/۹۳. دکتر کارینه طهماسیان.
 • کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری وسواس کودکان. انجمن روانشناسی ایران. به مدت ۸ ساعت در تاریخ­های ۲۳ و ۲۴ تیرماه ۱۳۹۳. دکتر کارینه طهماسیان.
 • کارگاه آموزشی شناخت درمانی کودکان. انجمن روانشناسی ایران. به مدت ۸ ساعت در تاریخ­ ۶ خرداد ۱۳۹۳. دکتر کارینه طهماسیان.
 • کارگاه آموزشی (آموزش مدیریت خشم برای کودکان با مشکلات رفتاری). انجمن روانشناسی ایران. به مدت ۸ ساعت در تاریخ­ ۲ تیر ۱۳۹۴. دکتر کارینه طهماسیان.
 • کارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه ADHD . مرکز سلامت. به مدت ۱۶ ساعت در تاریخ ۵و ۶ تیر ۱۳۹۳. دکتر سید محسن اصغری نکاح.
 • کارگاه آموزشی بازی درمانی. دانشگاه علامه. به مدت ۸ ساعت در تاریخ ۹ و ۲۳ آذر ۱۳۹۰.
 • کارگاه تکنیک های آدلری برای درمان مشکلات رفتاری- هیجانی کودکان. دانشگاه علامه.به مدت ۸ ساعت. در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶. استاد دکتر حمید علیزاده.
 • کارگاه آموزشی توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت کودکان ADHD. کنگره روانشناسی کودک و نوجوان. ۸ ساعت در تاریخ اردیبهشت ۱۳۹۳. دکتر وحید نجاتی.
 • مدرسه تابستانه توانبخشی شناختی (کارکردهای اجرایی مغز). دانشگاه توانبخشی. تابستان ۱۳۹۴. دکتر وحید نجاتی
 • کارگاه آموزشی آسیب شناسی مبتنی بر DSM5. موسسه آموزش عالی آزاد آرمان. به مدت ۱۲ ساعت. در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۶. استاد وحید همتی ثابت.
 • کارگاه آسیب شناسی مبتنی بر istdp . به مدت ۱۴ ساعت. در تاریخ ۲۹ و ۲۸ اردیبهشت. دکتر سرافراز.

عسل ناجیان