تحصیلات

۹۲-۱۳۹۰      دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

موضوع رساله: تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس تنهایی

۹۰-۱۳۸۶      کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

موضوع پايان‌نامه: –

۱۳۸۵           ديپلم علوم انسانی

فعالیت‌های اجرایی

۹۴-۱۳۹۱                  دستیار پژوهشی دکتر پاکدامن

۱۳۹۱                       عضو کمیته ویرایش چهارمین کنگره انجمن روان­شناسی ایران

۱۳۹۳                       برگزاری کارگاه مهارت ارتباط مؤثر

۱۳۹۳                       انجام تفسیر تست نقاشی در مرکز سلامت روان پونک

۱۳۸۸                       …

مشاغل

۹۵-۱۳۹۴                  مربی و مشاور موسسه رویش طلایی

۹۵-۱۳۹۴                درمانگر مرکز مشاوره زندگی بهتر

۱۳۹۲                       مشاور خانه سلامت محله کن (معرفی به )

۹۲ – ۱۳۹۱              مشاور دبستان شهید بهشتی

انتشارات
  1. خواجه ­پیری، حانیه ، روزبهانی، ملیحه و قابضی، فاطمه ؛ مقایسه تأثیر شنیدن آیات ثواب و عقاب بر سطح هیجان افراد. دومین همایش علمی دانشجویان روان­شناسی ایران. ۱۳۸۹
  2. نجاتی، وحید؛ قابضی، فاطمه؛ شواهد روان­شناختی و عصب­شناختی بر تجلی نقصان ادراک خود و دیگران در غیبت. پژوهش­نامه اخلاق. ۱۳۹۲
  3. قابضی، فاطمه؛ پاکدامن، شهلا؛ فتح­آبادی، جلیل؛ حسن­زاده توکلی، محمدرضا. احساس تنهایی معنوی – مذهبی : مقیاسی برای سنجش ابعاد مثبت و منفی احساس تنهایی. روانشناسی و دین. ۱۳۹۴
  4. قابضی، فاطمه؛ پاکدامن، شهلا؛ فتح­آبادی، جلیل؛ حسن­زاده توکلی، محمدرضا. تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس تنهایی. راهبرد فرهنگ. ۱۳۹۵
  5. قابضی، فاطمه؛ پاکدامن، شهلا؛ پاسبانی، ریحانه؛ مرادخانی، لیلا . پیش­بینی احساس تنهایی بر اساس کیفیت ارتباط جوانان با خدا. روان­شناسی مثبت­گرا و سبک زندگی.۱۳۹۳
توانمندی ها

۱۳۸۷           دوره آموزشی روان­درمانی کوتاه مدت (التقاطی). دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده روانشناسی

۱۳۸۸           بازی درمانی؛ آشنایی با رویکردها و روش­ها. دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده خانواده

۱۳۹۰           آموزش مشاوره پیش از ازدواج. دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۰           ارتقاء تاب­آوری هیجانی در سلامت روان کودکان. دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۱          تربیت مربی آموزش مهارت­های زندگی به کودکان (مقدماتی و پیشرفته). انجمن روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان

۱۳۹۲         اصول و مبانی خانواده درمانی (ساختاری – راهبردی). موسسه افق­های نوین تحول

۱۳۹۲         پرسشنامه چند جنبه­ای شخصیتی مینه­سوتا (MMPI). انجمن ایرانی روانشناسی

۱۳۹۴         طرحواره درمانی مقدماتی. مرکز پیاژه

۱۳۹۴         مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر آزمون ها و ترسیم نیمرخ زوجین. انجمن روانشناسی ایران

۱۳۹۵         بازی درمانی گشتالت. مرکز مشاوره احیاء

۱۳۹۵         شن بازی درمانی. مرکز مشاوره احیاء

۱۳۹۵         بازی درمانی ADHD و تعامل درمانی والد – کودک PCIT

۱۳۹۵         در حال گذراندن دوره روان تحلیل گری تحت نظر دکتر نادر منیرپور

۱۳۹۵         در حال گذراندن دوره درمانگری کودک تحت نظر دکتر سوگند قاسم­زاده

فاطمه قابضی