تحصیلات

۱۳۹۲-۹۵    کارشناسي ارشد : روان شناسی بالینی گرایش خانواده درمانی دانشگاه: شهید بهشتی

موضوع پايان‌نامه: بررسی عوامل موثر بر هویت زوجی

۱۳۸۷-۹۰    کارشناسي :روان شناسی بالینی دانشگاه: تهران مرکز

۱۳۸۵-۸۷    کاردانی مدیریت فرهنگی  دانشگاه: سوره

فعالیت‌های اجرایی

عضو اجرایی و برگزار کننده کنگره بین المللی آسیب شماسی خانواده در دوره متوالی در سال­های ۹۲ و ۹۴

مشاغل

از ۳/۹۲ تا ۹/۹۲:  مرکز مشاوره اکسیر، روان سنجی تیم روان شناسان صنعتی- سازمانی

از ۶/۹۲ تا ۱۲/۹۲ : مرکز اتیسم به آرا ، کمک درمانگر کودکان اتیسم

از ۱۱/۹۲ تا ۴/۹۳ :  مرکز مشاوره اکسیر، نوروفیدبک ( under supervision)

۲/۹۳ تا ۶/ ۹۳ : مرکز مشاوره دکتر استکی، ارزیاب کودک

۴/۹۶ تا اکنون : روان شناس تیم منابع انسانی شرکت باماها

سخنرانی و کارگاه

از ۸/۹۳ تا ۱۱/۹۳ : مرکز مشاوره بهروان ، مدرس کارگاه مهارتهای زندگی برای مادران کودکان دبستانی

توانمندی ها

سال ۱۳۹۴ دوره کامل درمان شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی و خلقی به مدت ۱۶۰ ساعت در مرکز مشاوره سگال (دکتر لادن فتی و فرشته موتابی)

سال ۱۳۹۵  دوره طرحواره درمانی به مدت ۳۰ ساعت در مرکز مشاوره سگال ( دکتر لادن فتی)

سال­های ۱۳۹۲-۹۳ دوره کامل روان درمانی پویشی کوتاه مدت (ISTDP) به مدت ۱۵۰ ساعت در دانشگاه تهران و شهید بهشتی ( دکتر علرضا طهماسب)

سال ۱۳۹۲ کارگاه تشخیص و درمان اختلالات جنسی به مدت ۲۰ ساعت مرکز مشاوره کیهان ( دکتر محسن دهقانی )

سال ۱۳۹۳ دوره عمومی نوروفیدبک  به مدت ۱۸ ساعت موسسه فارمد (دکتر محمدعلی نظری)

سال ۱۳۹۰ دوره کامل NLP به مدت ۴۰ ساعت موسسه نسل نواندیش

لیلا زمانی فر

لیلا زمانی فر