تحصیلات

۱۳۹۴           قبولی در کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در دانشگاه تهران مرکز

۱۳۹۱           کارشناسي ارشد کاردرمانی  از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

موضوع پايان‌نامه: تبیین عوامل تسهیل کننده و بازدارنده مراقبت از کودکان فلج مغزی، حین اجرای برنامه آموزشی مراقبت ویژه در منزل توسط والدین

کسب رتبه ۳ در آزمون کارشناسی ارشد کاردرمانی وزارت بهداشت در سال ۱۳۸۸

۱۳۸۸           کارشناسي کاردرمانی  از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

موضوع پایان نامه: ترجمه کتاب اوقات فراغت و مشارکت اجتماعی

۱۳۸۴           ديپلم علوم تجربي.   از مدرسه نمونه دولتی امیرالمومنین

فعالیت‌های اجرایی

۱۳۸۹ – ۱۳۹۱     عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۱۳۹۰                          عضو کمیته اجرایی کنگره ۱۶ ام کاردرمانی

مشاغل

۱۳۹۵                      ویزیت مراجعان کاردرمانی در کلینیک های نیکان ،مرکز ولیعصر ،اردیبهشت

۱۳۸۹ -۱۳۹۵    اشتغال به کاردرمانی و بازی درمانی در کلینیک آتیه

طرح های پژوهشی

همکاری در طرح پژوهشی:

 • تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه نیم رخ حسی در کودکان آسیب دیده (پرسشنامه طولانی نیم رخ حسی دان). مجری طرح: خانم دکتر مژگان فرهبد. پایان طرح ۱۳۹۴.
 • بررسی شیوع ناهنجاریهای ساختار قامتی و اسکلتی دانش آموزان استثنایی. مجری طرح: خانم دکتر مژگان فرهبد. پایان طرح ۱۳۹۲.
انتشارات
 1. قشقایی، مریم ؛ محمدی ،فرحناز . تبیین عوامل تسهیل کننده پیروی والدین از برنامه آموزشی مراقبت ویژه ی کودکان فلج مغزی در منزل. تحلیل محتوایی تجارب آموزشی والدین.مجله پژوهش در علوم توانبخشی. ۱۳۹۳: ۱۰(۱): ۱۵۰-۱۷۰
 2. قشقایی، مریم ؛ رصافیانی ، مهدی .تبیین موانع پیروی مادران کودکان فلج مغزی، از برنامه آموزشی هندلینگ.تحلیل محتوایی تجارب مادری. تایید شده در مجله مطالعات ناتوانی در انتظار چاپ در پاییز ۱۳۹۵.
توانمندی ها
 • دریافت گواهی ارایه سخنرانی در کنگره کاردرمانی ۱۷ ام در سال ۱۳۹۱
 • دریافت گواهی ارایه پوستر در کنگره کاردرمانی ۱۸ ام و ۱۷ ام
 • شرکت در کارگاه تربیت بازی درمانگری رفتاری شناختی،به مدت ۳۲ ساعت، در دانشگاه شهیدبهشتی پژوهشکده علوم شناختی درسال ۱۳۹۵. مدرس دکتر طهماسیان
 • شرکت در کارگاه آموزشی تکنولوژی TDCS به مدت ۸ ساعت در سال ۱۳۹۵ در کلینیک آویژه زیر نظر انجمن علوم اعصاب ایران.
 • شرکت در کارگاه و دوره آموزشی رواندرمانی کودک به مدت ۸۰ ساعت در سال ۱۳۹۲ در مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 • شرکت درکارگاه پردازش حسی دان در مرکز توانبخشی ولیعصر در سال ۲۰۱۱به مدت ۱۶ ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشی نرم افزار spss در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به مدت ۱۶ ساعت
 • شرکت درکارگاه آموزشی نرم افزار کیفی NVIVO در سال ۱۳۹۰ در مرکز فناوری اطلاعات ایران داک تهران.
 • شرکت درکارگاه جستجوی مقدماتی و پیشرفته در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به مدت ۸ ساعت
 • شرکت در کارگاه آموزشی درمان فشرده دو دستی دست- بازو در سال ۱۳۸۸ به مدت ۸ ساعت در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 • شرکت در کارگاه آموزشی کنترل و یادگیری حرکتی به مدت ۳۲ ساعت در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۸۸
 • شرکت درکارگاه آموزشی حرکت درمانی با محدودیت اجباری به مدت ۸ ساعت در در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۸۸
 • شرکت درکارگاه آموزشی درمانهای رفتاری- شناختی در کاردرمانی به مدت ۶ ساعت در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • شرکت درکنگره های کاردرمانی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ و کسب گواهی آنها
 • شرکت درکنگره توانبخشی بیماریهای مغز و اعصاب در سال ۱۳۹۵ و کسب گواهی آن

مریم قشقایی