تحصیلات

۱۳۹۴        کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی شاخه خانواده درمانی دانشگاه شهید بهشتی

موضوع پايان‌نامه: مقایسه علائم روانشناختی ، عزت نفس ، تصویر بدنی ، رضایت جنسی و عملکرد جنسی زنان متاهل قبل و بعد از انجام جراحی زیبایی

۱۳۹۰        کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه امیر المونین کرج

۱۳۸۵        ديپلم علوم انسانی. ….

فعالیت‌های اجرایی

۱۳۹۲                  عضو انجمن علمی خانواده دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۳                  عضو کمیته اجرایی کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۳                      انجام تفسیر تست وکسلر و تست نقاشی در مرکز مشاوره نگاه نو

۱۳۹۵                  عضو کمیته اجرایی کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن دانشگاه شهید بهشتی

مشاغل
 • مديريت کلینیک رفتاری – هیجانی گروه آتيه درخشان ذهن
 • درمانگر کودک در کلینیک رفتاری – هیجانی گروه آتیه درخشان ذهن
 • بازی درمانگر کودک در مرکز روانشناسی اکسیر
 • بازی درمانگر و قصه درمانی در مرکز مشاور نگاه نو
 • درمانگر کودک در خانه سلامت دروازه شمیران تهران
 • آزماینده تحصیلی برای سنجش هوش نوباوگان در بدو ورود به دبستان
 • مشاوره تحصیلی مدرسه حجاب منطقه ۱۵ تهران
 • بیمارستان روانپزشکی آزادی ( طرح)
 • مشاور تحصیلی مدرسه نصر منطقه ۷ تهران
طرح‌های پژوهشی

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی ، مهتاب عسکری ، دکتر محسن دهقانی مقایسه علائم روانشناختی ، عملکرد جنسی و  عزت نفس زنان متاهل قبل و بعد از انجام جراحی زیبای ، بیمارستان ۱۵ خرداد

انتشارات

مقاله

نقش کارکرد  خانواده در نگرانی نوجوانان از تصویر بدنی و مفهوم خود ( در دست چاپ)_

مهتاب عسکری ، دکتر منصوره صادقی ، هدیه مجیدی تهرانی ، شیرین فرازمند

کارکرد خانواده در نگرانی نوجوانان دختر و پسر از تصویر بدنی ( به صورت سخنرانی در کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن _

مهتاب عسکری ، دکتر منصوره صادقی ، هدیه مجیدی تهرانی

سخنرانی و کارگاه
 • آموزش مهارت های زندگی به کودکان ۳ تا ۶ سال در مرکز مشاور نگاه نو
 • مربی کارگاه مدیریت استرس دبیرستان حجاب
 • کارگاه آموزش والدین برای کودکان ۲ تا ۵ سال مهد کودک نیلوفر
افتخارات
 • برگزیده به عنوان دانشجوی برتر مقطع کارشناسی نیم سال اول و نیم سال دوم ۱۳۸۸.
 • کسب رتبه سوم در مقطع کارشناسی ارشد
 • سخنران برتر با عنوان ” کارکرد خانواده در نگرانی نوجوانان دختر و پسر از تصویر بدنی و مفهوم خود ” در کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن در اریبهشت ۹۳
 • برگزیده به عنوان درمانگر برتر در کلینیک رفتاری – هیجانی گروه درخشان آتیه ذهن
مهتاب عسکری

مهتاب عسکری

مدیر کلینیک رفتاری ، هیجانی