تحصیلات

۱۳۹۱           کارشناسي ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران

پايان‌نامه: .بررسی رابطه بهوشیاری و خودشناسی انسجامی با نقش های جنسیتی و رضایتمندی زناشویی

۱۳۸۹           کارشناسي روانشناسی مشاوره، دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران

۱۳۸۳           دیپلم علوم انسانی

فعالیت‌های اجرایی

از ۱۳۸۹                    عضو افتخاری فرهیختگان دانشگاه تهران

۱۳۸۹                       عضو کمیته برگزاری همایش بین المللی مشاوره،دین و فرهنگ؛

۱۳۸۹                       کسب رتبه ۱ ازمون کارشناسی ارشد رشته مشاوره

۱۳۸۹ – ۱۳۸۴         عضو انجمن علمی مشاوره دانشگاه تهران

مشاغل

از ۱۳۹۵                       روانشناس مدرسه طلوع

۱۳۹۵-۱۳۹۴                 روانشناس مهد سیمای فرشتگان

۱۳۹۴-۱۳۹۲                 مدرس دوره جامع فرزندپروری با عنوان جادوی ۱-۲-۳ ؛گروه آتیه درخشان ذهن

از ۱۳۹۲                        مدرس کارگاه تربیت فرزند، گروه آتیه درخشان ذهن

۱۳۹۴ – ۱۳۹۱              رواندرمانگر گروهی کودکان مضطرب و کودکان با مجموع مشکلات رفتاری؛ گروه آتیه درخشان ذهن

۱۳۹۲-۱۳۸۹                 مشاور تحصیلی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالی اکسین

انتشارات

مقاله

  1. امیدبیکی،مهسا؛خلیلی،شیوا؛ غلامعلی لواسانی،مسعود؛ قربانی، نیما. رابطه ذهن اگاهی و خودشناسی منسجم با رضایتمندی زناشویی. مجله روانشناسی، پاییز۹۳ ، سال هجدهم، شماره ۷۱
  1. Ghorbani, Nima; Watson, P. J; Omidbeiki, Mahsa; Zhuo Chen .Muslim attachments to GOD and the “perfect man”: relationships with Religious orientation and psychological adjustment in Iran. In press.

کتاب

  1. امیدبیکی،مهسا.مجموع فلش نکته های کارشناسی ارشد و دکتری رشته مشاوره. انتشارات صداقت.
  2. امیدبیکی،مهسا.کتاب نکات و تست کنکور کارشناسی ارشد و کاربرد آزمون های روانی. انتشارات صداقت.
  3. امیدبیکی،مهسا.کتاب موانع رضایتمندی زناشویی، بهوشیاری و نقش های جنسیتی. انتشارات آوای نور.
تدریس

۱۳۹۲-۱۳۸۹                  روانشناسی شخصیت؛ جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

مهسا امیدبیگی