تحصیلات

۱۳۹۳          دانشجوي دکتري روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

موضوع رساله: تاثیر تحریک الکتریکی مغز با استفاده از جریان مستقیم (TDCS) بر حافظه کاری کودکان با تاتوانیهای عقلانی خفیف (مرزی)

۱۳۸۷          کارشناسي ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی

موضوع پايان‌نامه: مقایسه سرسختی بین زوج های متقاضی و غیر متقاضی طلاق

۱۳۸۳          کارشناسي روان شناسی بالینی دانشگاه شاهد

۱۳۷۸          ديپلم علوم تجربي.

مشاغل
  • از ۱۳۹۴                   مديريت کلینیک تحول و تکامل گروه آتيه درخشان ذهن
  • ۱۳۹۳-۱۳۹۴            عضو کمیسیون تشخیص کودک و نوجوان در کلینیک آتیه درخشان ذهن
  • ۱۳۹۳-۱۳۹۴             رواندرمانگر کودکان با مشکلات هیجانی و رفتاری ( انفرادی و گروهی)
  • ۱۳۹۱-۱۳۹۳             مربی آموزش مهارتهای فرزند پروری
  • ۱۳۸۹-۱۳۹۰             رواندرمانگر بخش امور بانوان شهرداری منطقه ۱۳
  • ۱۳۸۸-۱۳۹۰             رواندرمانگر خانه سلامت باباطاهر (منطقه ۱۳)
  • ۱۳۸۹-۱۳۹۰             رواندرمانگر خانه سلامت زینبیه (منطقه ۱۳)
طرح‌های پژوهشی
 1. محمودی قره ای،جواد؛ رمضانی گل افزانی، نازی؛ تقوا، نغمه؛ نیکزاد، فرشته؛ باقریان، صنم. بررسی استرس، اضطراب و افسردگی مادران دارای نوزاد بستری در بخش NICU بیمارسنان امام خمینی. ۱۳۸۷.
 2. یعقوبی، حمید؛ رمضانی گل افزانی، نازی؛ برادران، مجید. بررسی رضایتمندی شغلی و سلامت روانی کارکنان شرکت خط لوله و مخابرات نفت ایران. ۱۳۸۲.
انتشارات
 1. رمضانی گل افزانی، نازی؛ مظاهری، محمد علی؛ روشن، رسول. مقایسه سرسختی بین زوجهای متقاضی و غیر متقاضی طلاق. علوم رفتاری، دوره پنجم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰
سخنرانی و کارگاه
 • سال ۱۳۹۴         کارگاه: آموزش مربیگری مهارتهای فرزند پروری. دانشگاه تربیت معلم تهران.
تدریس

سال ۹۳-۹۲       روش تحقیق. کارشناسی روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشکده روانشناسی

سال ۹۲-۹۱       روانشناسی رشد. کارشناسی روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشکده روانشناسی

نازی رمضانی

مدیر کلینیک رفتاری ، هیجانی