تحصیلات

۱۳۹۳           دانشجوي دکتري روان‌شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۱           کارشناسي ارشد روان‌شناسی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: اثربخشی تمرین رایانه­ای شناختی همراه با آموزش آگاهی واج‌شناختی بر عملکرد خواندن کودکان با مشکلات خواندن: شواهدی از پتانسیل­های وابسته به رویداد (ERP)

۱۳۸۷           کارشناسي روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۸۵           ديپلم علوم انسانی

فعالیت‌های اجرایی

۱۳۹۰     عضو کمیته اجرایی در دومین همایش علمی دانشجویان روان‌شناسی ایران. دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۰     عضو کمیته اجرایی در اولین همایش عصب روان‌شناسی بالینی ایران. دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.

۱۳۹۰    عضو کمیته اجرایی در همایش یادمان دکتر پریرخ دادستان (مقدمه‌ای بر روان‌شناسی تحولی). دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۸۹     عضو گروه سردبیری نشریه مطالعات روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

مشاغل

از ۱۳۹۵         درمانگر کلینیک رفتاری-هیجانی مرکز جامع اعصاب و روان آتیه

۱۳۹۵-۱۳۹۳   درمانگر کلینیک تحصیلی مرکز جامع اعصاب و روان آتیه

۱۳۹۳-۱۳۹۱   درمانگر بخش بازتوانی شناختی (CRT) مرکز جامع اعصاب و روان آتیه

انتشارات

مقاله

 1. معتمد یگانه، نگین؛ شکری، امید. آزمون روان­سنجی فهرست شناختار‌های کمال­گرایی چندبعدی. فصلنامه روان‌شناسی تحولی. روان شناسان ایرانی، ۳۸(۱۰)، ۱۷۵-۱۸۵
 2. شکوهی یکتا، محسن؛ لطفی، صلاح‌الدین؛ رستمی، رضا؛ ارجمند نیا، علی‌اکبر؛ معتمد یگانه، نگین؛ شریفی، علی. اثربخشی تمرین رایانه­ای شناختی بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان با مشکلات خواندن. مجله شنوایی‌شناسی، ۲۳(۳)، ۴۶-۵۶..۱۳۹۳
 3. خدابنده لو، یوسف؛ پور حسین، رضا؛ لواسانی، مسعود؛ معتمد یگانه، نگین. بررسی اثربخشی روش‌شناختی مرور خویشتن بر خود پنداره‌ی زنان. مجله رویش روان‌شناسی، ۶(۳)، ۵۷-۶۸..۱۳۹۳
 4. شکوهی یکتا، محسن؛ شریفی، علی؛ معتمد یگانه، نگین. اثربخشی آموزش مهارت­های حل مسئله بر تعامل والد-کودک . فصلنامه روان‌شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی،۴۵(۱۲)، ۱۴-۳..۱۳۹۴
 5. ویسی، نصرالله؛ معتمد یگانه، نگین. تأثیر جهت‌گیری مذهبی (درونی – بیرونی) و مکانیسم­های دفاعی بر میزان تاب‌آوری مادران دارای کودکان آهسته گام . فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی، ۲(۱۴)، ۷۵-۶۷. ۱۳۹۴.
 6. خدابنده لو، یوسف؛ پور حسین، رضا؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ معتمد یگانه، نگین. بررسی اثربخشی روش مرور خویشتن بر تصویر بدنی دانشجویان دختر دانشگاه تهران. مجله علوم روان‌شناختی، ۱۴(۵۵)، ۳۲۰-۳۰۱. ۱۳۹۴.
 7. پوشنه، کامبیز؛ شریفی، علی؛ معتمد یگانه، نگین. اثربخشی مداخله بازتوانی شناختی رایانه محور بر کارکردهای اجرایی و عملکرد حافظه فعال دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی. فصلنامه افراد استثنایی، ۵(۲۰)، ۴۹-۳۲. ۱۳۹۴.
 8. نعمتی، شهروز؛ معتمد یگانه، نگین؛ شریفی، علی. مروری بر آسیب مهارت‌های حسی- حرکتی و پیامدهای روان­شناختی آن. مجله مطالعات ناتوانی (در نوبت چاپ).
 9. آقاجاني، سیف‌الله؛ افروز، غلامعلی؛ معتمد یگانه، نگین. اثربخشي آموزش برنامه کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهی بر رضامندي زوجين و تعامل مادر و کودک آهسته گام. فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی (در نوبت چاپ).
 10. شکوهی یکتا، محسن؛ معتمد یگانه، نگین. اثربخشی آموزش مهارت­های حل مسئله مبتنی بر روی آورد شناختی در تغییر سبک‌های فرزند پروری و مهار خشم والدین. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی (در فرآیند داوری)
 1. Shokoohi,Yekta;Lotfi, M; Rostami, R; Motamed-Yeganeh, N; Lou, K; & Habibnezhad, M. Brain Training by BrainWare®Safari. The Transfer Effects on the Visual Spatial Working Memory of Students with Reading Problems. AWERProcedia Information Technology and Computer Sciences. [Online] ۰۴, pp 1046-1052.2013.
 2. Atiye, S; Shokri, O; Motamed-Yeganeh, N. A Gender-Based Measurement and Structural Invariance of the Multidimensional Perfectionism Cognitions Inventory. The 13 European Congress of Sychology. [online] .۲۰۱۳. http://www.ecp2013.se/scientific-program-friday-1415-1545.
 3. Rostami, R; Shokoohi-Yekta, M; Motamed-Yeganeh, N; & Hasanzadeh, S. The Effectiveness of working memory Training on reading performance of children with reading disability: An ERP study. ۶th international conference of cognitive science, Tehran- Iran, 27-29 April 2015.
 4. Shokoohi-Yekta, Zamani, N; & Motamed-Yeganeh, N. The Effectiveness of Training Problem Solving on Improving Interpersonal Relationships and Problem Solving Skills of Slow-Learner Students. 7th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry, Tehran, May 12-14, 2015.

کتاب

 1. رستمی، رضا؛ خدابنده لو، یوسف؛ معتمد یگانه، نگین؛ ممقانیه، مریم. پرورش شناختی رایانه‌ای (راهنمای عملی چند نرم‌افزار)، انتشارات تبلور.۱۳۹۲
 2. باقریان، فاطمه؛ اردلان، نیما؛ معتمد یگانه، نگین؛ پهلوان نشان، سحر . شیوه نگارش مقاله به سبک APA، انجمن روان‌شناسی اجتماعی ایران.۱۳۸۹
تدریس

۱۳۹۴             روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی. دانشگاه تهران. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

سخنرانی و کارگاه

۱۳۹۵           کارگاه:  بازی‌درمانی شناختی رفتاری کودکان. دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده علوم شناختی

۱۳۹۴            کارگاه: تحریک الکتریکی فراجمجمه­ای (tDCD). مرکز جامع اعصاب و روان آتیه

۱۳۹۴            کارگاه: پردازش سیگنال‌های EEG. مرکز جامع اعصاب و روان آتیه.

۱۳۹۳             کارگاه:دوره‌ی آموزشی نرم‌افزار MATLAB. مرکز جامع اعصاب و روان آتیه

۱۳۹۰             کارگاه: تفسیر نقاشی کودکان (تحلیل روان‌شناختی نقاشی- مراحل تحول نقاشی کودکان- معانی      رمزی عناصر نقاشی). دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

۱۳۹۰           کارگاه:  خود آشنایی. مرکز افق‌های نوین تحول

۱۳۸۹             کارگاه:روش‌های مقاله‌نویسی به سبک APA. دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده روان‌شناسی و علوم     تربیتی

۱۳۸۹             کارگاه:مهارت‌های هفت‌گانه ICDL. جهاد دانشگاه شهید بهشتی

نگین معتمد یگانه